Waar wij voor staan

Als SGP in Woudenberg willen we in afhankelijkheid van en tot eer van onze Schepper de gemeenschap van Woudenberg dienen. Wij geloven dat de waarden en normen vanuit de Bijbel goed zijn voor iedere Woudenberger. Dat betekent dat we door in liefde tot God en liefde tot elkaar als rentmeesters werkzaam willen zijn in Gods koninkrijk.

Lees onze speerpunten

Lees ons verkiezingsprogramma

Lees onze verkiezingsflyer

En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Kolossenzen 3:17

Wat kun jij doen?

De SGP is een vitale partij die floreert door haar actieve leden, vrijwilligers en gulle gevers. Wil je daar ook bij horen?

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.