U zocht op: Solide financiën, dit leverde 15 resultaten op.


Uitgestoken hand wordt verdiepte kloof

SGP Woudenberg / Actueel / 20 okt. 2018 / 36 woorden

Het was zo ongeveer de meest gehoorde uitdrukking in de commissievergadering van oktober: ‘uitgestoken hand’. Vooral van de kant van de VVD-fractie was de uitgestoken hand hét thema...

Verbeter de zorg - 3: Duurzame financiën

SGP Woudenberg / Actueel / 16 mrt. 2018 / 41 woorden

  Er is op dit moment nog weinig sturing mogelijk als het gaat om zorggelden. Er is sprake van een dreigend regionaal tekort, maar of en in welke mate dat ook werkelijkheid zal worden is niet bek...

Beter voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 35 woorden

De SGP wil praktische politiek bedrijven op grond van de Bijbel. Daarvoor zijn christelijke waarden leidend. Gods geboden zijn goed voor heel de samenleving. Vanuit die christelijke waarden staan we v...

SGP: Profijtbeginsel geldt ook voor sport

SGP Woudenberg / Actueel / 27 jun. 2017 / 35 woorden

Bij de commissievergadering van dinsdagavond stond er een bijzonder voorstel op de agenda. Het college stelt voor €187.000,- extra ter beschikking te stellen voor de renovatie van Sportpark De Gr...

SGP: Toekomst voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Actueel / 13 jun. 2017 / 38 woorden

In de maand juni is het altijd weer tijd voor de kadernota en daarmee ook voor de algemene beschouwingen. U kunt de discussie rondom de kadernota zien als de belangrijkste politieke discussie van het ...

SGP amendeert begroting

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 38 woorden

  Als laatste belangrijke agendapunt van de raad in oktober stond de begroting op de agenda. Namens de SGP bracht Henk Jan Molenaar drie punten ter sprake. In de eerste plaats vroeg hij aandacht ...

SGP pleit voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2016 / 39 woorden

  Tijdens de behandeling van de begroting in de commissie kwam er een keur van onderwerpen langs. Belangrijk voor de SGP was vooral het Sociaal Domein. Vorig jaar heeft de SGP na rijp beraad...

SGP wijst op overschotten Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 32 woorden

  Bij de behandeling van de Zomernota, een tussentijdse bijstelling van de kadernota, onderstreepte fractievoorzitter Henk Jan Molenaar een aantal belangrijke punten voor onze fractie. Uit de Zom...

SGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2016 / 36 woorden

Juni, de maand van de algemene beschouwingen. Voorafgaande aan de commissie moeten deze worden ingeleverd bij de griffie. Hier kunt u de bijdrage van de SGP lezen voor de Algemene Beschouwingen. Tijd...

SGP amendeert speelruimteplan

SGP Woudenberg / Actueel / 26 mei 2016 / 38 woorden

Tijdens de raadsvergadering van mei 2016 stond het speelruimteplan op de agenda. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Samen met CDA, CU en PvdA diende hij een amendement in dat ervoor moest zorg...