U zocht op: Ruimtelijke Ordening, dit leverde 15 resultaten op.


SGP steunt aanvraag biologische varkensstal

SGP Woudenberg / Actueel / 3 okt. 2017 / 35 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 3 oktober stond een voorstel op de agenda om een biologische varkensstal mogelijk te maken. De initiatiefnemer aan Slappedel had een vergunning om een koei...

SGP: 'Zorgvuldigheid bij bestemmingsplannen'

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 34 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 9 mei stond onder andere een voorontwerp van het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Jan Mulder voerde het woord over de opvallendste dingen uit dit voorontwerp....

SGP: "Geef ondernemer zijn bestemming terug"

SGP Woudenberg / Actueel / 23 nov. 2017 / 33 woorden

In het proces voor het bestemmingsplan Bebouwde Kom is er veel gebeurd rondom de bedrijfsbestemming van verhuisbedrijf Druijff. Resultaat was dat dit bedrijf een stuk bedrijfsbestemming verloor in het...

SGP: 'Zorgvuldigheid op 1 bij bestemmingsplan'

SGP Woudenberg / Actueel / 7 nov. 2017 / 38 woorden

Dinsdagavond stond het bestemmingsplan Bebouwde Kom op de agenda van de commissie. Daarbij heeft de SGP veel concrete punten aan de orde gesteld. Het algemene punt dat boven kwam drijven, is dat de SG...

SGP blij met draagvlak Gouden Regen

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 38 woorden

In oktober werd een bestemmingsplanwijziging voor de Gouden Regen op voorstel van de SGP van de agenda gehad. Reden was het ontbreken van de minste vorm van draagvlak bij omwonenden. Hoe dat hele proc...

Discussie over parkeren

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 30 woorden

Tijdens de Raad van april ontstond er een brede discussie over parkeren in Woudenberg. Aanleiding was het bestemmingsplan Voorstraat 30-32. In dat bestemmingsplan zijn 10 parkeerplekken gerealiseerd. ...

SGP stemt met gemengde voelens voor bestemmingsplanwijziging Stationsweg

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 34 woorden

Tijdens de commissievergadering van 4 april 2017 lag een bestemmingsplanwijziging voor dat betrekking had op een klein gedeelte van de Stationsweg Oost. Het gaat om het gedeelte dat grenst aan Klein L...

SGP steunt oplossing Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 35 woorden

Een intussen slepende discussie werd tijdens de raad van 22 november afgerond. Al voor de zomer kwam er een bestemmingsplan voor de Griftdijk naar de Raad. SGP heeft destijds zeer kritisch ingestoken...

SGP dient amendement in tegen verkeersdruk Prins Hendrikstraat

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 37 woorden

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Prins Hendrikstraat voerde Jan Mulder namens de SGP het woord. Hij benadrukte dat de SGP achter het plan van Reijnaerde staat. Mooi dat er opnieuw voor een ...

Gouden Regen van de agenda

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 37 woorden

  Bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van oktober stelde Jan Mulder voor om de behandeling van het bestemmingsplan Gouden Regen van de agenda te halen. De omwonend...