U zocht op: Rova, dit leverde 8 resultaten op.


Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 39 woorden

...gebruiken voor wat anders! Dat is wettelijk verboden. • Het werkt. Er zijn meer gemeenten die werken met diftar bij Rova. In al die gemeenten zijn de ervaringen positief: het is inderdaad mogelij...

SGP bedankt Wolfswinkel

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 41 woorden

...Jan Molenaar legt uit waarom we met dit gebaar komen: ‘In maart hebben we als Raad de beslissing moeten nemen om voor de afvalinzameling verder te gaan met Rova. Al in 2014 heeft de gemeenteraad...

SGP kritisch over proces diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 35 woorden

  Een belangrijk punt tijdens de commissie van september was de bespreking van de tarieven van Diftar. Eerder heeft de SGP-fractie al ingestemd met het systeem van Diftar (gedifferentieerd t...

Diftar aangenomen in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 37 woorden

Tijdens de discussie over de toetreding tot de Rova tijdens de raadsvergadering van maart, stelde Henk Jan Molenaar namens de SGP nog een serie vragen. De SGP-fractie stond redelijk kritisch tegenover...

SGP pleit voor variatie in tarieven Milieustraat

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 38 woorden

In november heeft de Raad ingestemd met een amendement van de SGP, waardoor er in 2017 een weegbrug komt op de milieustraat. Zo blijft het mogelijk om grof huishoudelijk afval op de milieustraat te br...

Milieustraat blijft open voor restafval

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 36 woorden

Het college stelde tijdens de commissie voor om voortaan geen grof huishoudelijk restafval toe te laten op de Milieustraat. De SGP had daar grote moeite mee. Tijdens de raadsvergadering kwamen twee a...

Tarieven diftar met steun van SGP aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 sep. 2016 / 35 woorden

  Tijdens de behandeling van de tarieven van de afvalstoffenheffing stond een SGP-voorstel centraal. Voorstel van het college is om een vastrecht per kliko te vragen (140,-) en daarbovenop per pl...

Discussie Diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 38 woorden

Een belangrijk agendapunt van de commissie in maart was de afvalverzameling. Het college stelde voor om het ophalen van afval voortaan via de Rova te regelen. Dit betekent concreet dat restafval ...