U zocht op: Participatiewet, dit leverde 4 resultaten op.


SGP pleit voor tegenprestatie

SGP Woudenberg / Actueel / 7 dec. 2016 / 37 woorden

  In de commissie van december stond ondermeer een stuk op de agenda dat ervoor moest zorgen dat het college volgend jaar de aanvraag voor extra geld voor uitkeringen in Woudenberg kan aanvragen....

Algemene beschouwingen

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 36 woorden

...ar met grote uitdagingen. Vooral de nog nieuwe taken door de drie grote decentralisaties (Participatiewet, Jeugdzorg en WMO) springen daarbij in het oog. De SGP-fractie blijft zich daarbij inzetten vo...

Commissie mei 2015

SGP Woudenberg / Actueel / 12 mei 2015 / 38 woorden

...antÂ’ zouden zijn. We maken ons zorgen over de toekomst van de woningverdeling. Kortom, aan de argumentatie van het college ontbreekt wat ons betreft nog wel wat. De SGP overweegt een amendement in te...

Verslag 2 december

SGP Woudenberg / Actueel / 2 dec. 2014 / 43 woorden

...ls op de campings. Over het plan van aanpak en start Centrumplan merkt Jan Mulder op dat de SGP blij is met het plan. Wel wijst hij er met nadruk op dat de plannen van onderop gedragen moeten worden. ...