U zocht op: Parkeren, dit leverde 5 resultaten op.


Discussie over parkeren

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 32 woorden

Tijdens de Raad van april ontstond er een brede discussie over Parkeren in Woudenberg. Aanleiding was het bestemmingsplan Voorstraat 30-32. In dat bestemmingsplan zijn 10 parkeerplekken gerealiseerd. ...

SGP blij met oplossing bestemmingsplan

SGP Woudenberg / Actueel / 21 dec. 2017 / 29 woorden

Vorige week hebben we op onze website verslag gedaan van de nogal bijzondere vertoning rondom het bestemmingsplan Bebouwde Kom (https://woudenberg.sgp.nl/actueel/bizarre-vertoning-bestemmingsplan/7793...

Bizarre vertoning bestemmingsplan

SGP Woudenberg / Actueel / 13 dec. 2017 / 34 woorden

Tijdens de commissievergadering van 12 december stond een bijzonder punt op de agenda: een initiatiefvoorstel van drie partijen. CU, GBW en CDA wilden een amendement dat ze bij de vorige raadsvergader...

Behandeling centrumplan in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 35 woorden

In de raadsvergadering van maart stond het aangepaste centrumplan van het college op de agenda. Tijdens de discussie over het centrumplan voerden eerst alle fracties het woord, waarbij ze ook amendeme...

College neemt delen SGP-centrumplan over

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 31 woorden

Het eerste grote agendapunt van de commissievergadering van maart was het centrumplan. Nadat het college in september 2015 een conceptplan heeft gepresenteerd, zijn veel zienswijzen (waaronder een al...