U zocht op: Gezin, dit leverde 25 resultaten op.


SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 35 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 januari kwam de sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe sociale huurwon...

SGP blij met inzet provincie voor N224

SGP Woudenberg / Actueel / 12 dec. 2017 / 42 woorden

De provincie overweegt het pand Meubin aan te kopen om de aansluiting van de N227 op de A12 bij Maarn volledig te maken. Dit is een direct gevolg van de aangenomen SGP-motie van maart j.l. Uiteraard z...

Voorrang voor woningzoekende Woudenberger

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2017 / 31 woorden

Op 2 augustus, vandaag dus, gaat de nieuwe huisvestingsverordening van Woudenberg in. Deze verordening zorgt ervoor dat 25% van de sociale huurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan Wouden...

SGP: Profijtbeginsel geldt ook voor sport

SGP Woudenberg / Actueel / 27 jun. 2017 / 35 woorden

Bij de commissievergadering van dinsdagavond stond er een bijzonder voorstel op de agenda. Het college stelt voor €187.000,- extra ter beschikking te stellen voor de renovatie van Sportpark De Gr...

SGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

SGP Woudenberg / Actueel / 5 mei 2017 / 36 woorden

De SGP heeft zich in de afgelopen raadsperiode actief ingezet voor betaalbare sociale huur voor met name Woudenbergers. Onze laatste actie op dit dossier heeft geleid tot een discussie met de VVD-frac...

SGP doet voorstel N224 te ontlasten

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 39 woorden

Tijdens de raadsvergadering van maart heeft de SGP een motie ingediend die een (deel van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224. In een motie vroeg Jan Mulder namens de SGP ...

Onbestemd gevoel na discussie extra sociale woningbouw

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 38 woorden

De SGP-fractie heeft een onbestemd gevoel overgehouden aan de discussie over extra sociale huurwoningen in de Raad. Er lag een mooi voorstel voor van het college. Het leek er zelfs op dat het college ...

SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 33 woorden

In november heeft de raad gedebatteerd over de woonvisie van de gemeente Woudenberg. Gekoppeld aan deze discussie zijn de prestatieafspraken van de verschillende partners op de (sociale) woningmarkt i...

Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 35 woorden

Er is in Woudenberg veel commotie ontstaan over de nieuwe manier van afval ophalen in de gemeente Woudenberg. Woudenbergers zijn geschrokken van het feit dat Wolfswinkel niet langer mag langskomen vo...

SGP steunt subsidie Het Spoor

SGP Woudenberg / Actueel / 22 dec. 2016 / 35 woorden

Tijdens de raad van 22 december waren de ogen gericht op buurtvereniging Het Spoor. Het college stelde voor om deze vereniging €35.000 subsidie te geven. Deze subsidie is nodig omdat de buurtver...