U zocht op: Agrarische bedrijven, dit leverde 8 resultaten op.


SGP: Meer aandacht voor agrariƫrs in regio

SGP Woudenberg / Actueel / 5 okt. 2016 / 32 woorden

  De Regio Amersfoort (waarin o.a. Amersfoort, Barneveld en Woudenberg participeren) heeft besloten een regionale ruimtelijke visie op te stellen. Onderwerpen als wonen, economie en landschap wor...

SGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2018 / 39 woorden

Een belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie was het bestemmingsplan Hoevelaar. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Het is volgens hem een goede zaak dat er snel weer wordt gebouwd in...

SGP: 'Zorgvuldigheid op 1 bij bestemmingsplan'

SGP Woudenberg / Actueel / 7 nov. 2017 / 38 woorden

Dinsdagavond stond het bestemmingsplan Bebouwde Kom op de agenda van de commissie. Daarbij heeft de SGP veel concrete punten aan de orde gesteld. Het algemene punt dat boven kwam drijven, is dat de SG...

SGP steunt aanvraag biologische varkensstal

SGP Woudenberg / Actueel / 3 okt. 2017 / 35 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 3 oktober stond een voorstel op de agenda om een biologische varkensstal mogelijk te maken. De initiatiefnemer aan Slappedel had een vergunning om een koei...

SGP vraagt aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing

SGP Woudenberg / Actueel / 22 dec. 2016 / 33 woorden

Op de agenda van de laatste raadsvergadering van 2016 stond ondermeer een bestemmingsplan Zuiderbroek. De SGP-fractie stemde daar na veel aarzelen mee in. Op zich is de ontwikkeling daar verdedigbaar...

Raad 27 juni

SGP Woudenberg / Actueel / 29 jun. 2013 / 32 woorden

Zoals gebruikelijk, was de raadsvergadering vlak voor het zomerreces weer goed gevuld. Meerdere zaken passeerden de revue. Bij de behandeling ingekomen stukken vroeg Dick Lokhorst naar woonlocaties en...

J.A. (Jan) Mulder

SGP Woudenberg / Gezichtenboek

Contact

SGP Woudenberg / Pagina's / 35 woorden

Contact bestuur via de secretaris, dhr. K.J. Mussche. Contact fractie via de fractievoorzitter, dhr. H.J. Molenaar. of via de woordvoerder, dhr. H.J. Molenaar: financiën, bestuur, grondexploitati...