U zocht op: Afvalstoffenheffing, dit leverde 7 resultaten op.


Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 35 woorden

Er is in Woudenberg veel commotie ontstaan over de nieuwe manier van afval ophalen in de gemeente Woudenberg. Woudenbergers zijn geschrokken van het feit dat Wolfswinkel niet langer mag langskomen vo...

Tarieven diftar met steun van SGP aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 sep. 2016 / 37 woorden

  Tijdens de behandeling van de tarieven van de Afvalstoffenheffing stond een SGP-voorstel centraal. Voorstel van het college is om een vastrecht per kliko te vragen (140,-) en daarbovenop per pl...

SGP pleit voor variatie in tarieven Milieustraat

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 38 woorden

In november heeft de Raad ingestemd met een amendement van de SGP, waardoor er in 2017 een weegbrug komt op de milieustraat. Zo blijft het mogelijk om grof huishoudelijk afval op de milieustraat te br...

SGP bedankt Wolfswinkel

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 34 woorden

Vanmorgen heeft onze fractie de firma Wolfswinkel bedankt voor hun jarenlange dienst in Woudenberg. Met onze voltallige fractie hebben we de mensen van Wolfswinkel een taart overhandigd als blijk van...

Milieustraat blijft open voor restafval

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 36 woorden

Het college stelde tijdens de commissie voor om voortaan geen grof huishoudelijk restafval toe te laten op de Milieustraat. De SGP had daar grote moeite mee. Tijdens de raadsvergadering kwamen twee a...

Discussie Diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 36 woorden

Een belangrijk agendapunt van de commissie in maart was de afvalverzameling. Het college stelde voor om het ophalen van afval voortaan via de ROVA te regelen. Dit betekent concreet dat restafval ...

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 38 woorden

Als ingekomen stuk staat op de agenda de voortgangsrapportage van het Sociaal Domein. Helaas blijken er nog steeds geen actuele cijfers te zijn. Jan van den Dool spreekt daarover namens de SGP zijn te...