U zocht op: Aarde, dit leverde 30 resultaten op.


SGP bedankt Wolfswinkel

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 34 woorden

Vanmorgen heeft onze fractie de firma Wolfswinkel bedankt voor hun jarenlange dienst in Woudenberg. Met onze voltallige fractie hebben we de mensen van Wolfswinkel een taart overhandigd als blijk van...

SGP stemt in met begroting

SGP Woudenberg / Actueel / 8 nov. 2013 / 34 woorden

In de eerste termijn van de Raad laat fractievoorzitter Van Bentum weten met gemengde gevoelens naar de begroting te kijken. “De kadernota lijkt belangrijker dan de begroting geworden. Natuurl...

SGP steunt aanvraag biologische varkensstal

SGP Woudenberg / Actueel / 3 okt. 2017 / 35 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 3 oktober stond een voorstel op de agenda om een biologische varkensstal mogelijk te maken. De initiatiefnemer aan Slappedel had een vergunning om een koei...

SGP in actie voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mei 2017 / 37 woorden

Ons raadslid Jan van den Dool was donderdagavond bijzonder actief in de Raad. Hij diende maar liefst vier amendementen en een motie in bij de behandeling van de verordening Sociaal Domein. De amendeme...

SGP stemt met gemengde voelens voor bestemmingsplanwijziging Stationsweg

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 34 woorden

Tijdens de commissievergadering van 4 april 2017 lag een bestemmingsplanwijziging voor dat betrekking had op een klein gedeelte van de Stationsweg Oost. Het gaat om het gedeelte dat grenst aan Klein L...

Afronding dossier Spoolderberg

SGP Woudenberg / Actueel / 10 feb. 2017 / 28 woorden

Korte samenvatting: "College erkent gebrekkig informeren gemeenteraad in dossier Spoolderberg" In 2003 is de gemeente op verzoek van projectontwikkelaar Spoolderberg juridisch eigenaar geworden van ee...

SGP pleit voor variatie in tarieven Milieustraat

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 38 woorden

In november heeft de Raad ingestemd met een amendement van de SGP, waardoor er in 2017 een weegbrug komt op de milieustraat. Zo blijft het mogelijk om grof huishoudelijk afval op de milieustraat te br...

Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 35 woorden

Er is in Woudenberg veel commotie ontstaan over de nieuwe manier van afval ophalen in de gemeente Woudenberg. Woudenbergers zijn geschrokken van het feit dat Wolfswinkel niet langer mag langskomen vo...

Milieustraat blijft open voor restafval

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 36 woorden

Het college stelde tijdens de commissie voor om voortaan geen grof huishoudelijk restafval toe te laten op de Milieustraat. De SGP had daar grote moeite mee. Tijdens de raadsvergadering kwamen twee a...

SGP dient amendement in tegen verkeersdruk Prins Hendrikstraat

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 37 woorden

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Prins Hendrikstraat voerde Jan Mulder namens de SGP het woord. Hij benadrukte dat de SGP achter het plan van Reijnaerde staat. Mooi dat er opnieuw voor een ...