2 mei 2022

Coalitieakkoord in zicht

Woudenberg - De afgelopen week hebben SGP, PvdA/GL en CDA de laatste inhoudelijke gesprekken gevoerd over het coalitieakkoord. De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond en de partijen maken bekend overeenstemming te hebben bereikt over de inhoud van het akkoord. De beoogd wethouders worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 mei geïnstalleerd.

De voltallige fracties van SGP, PvdA/GL en CDA en de drie wethouderskandidaten hebben gezamenlijk de onderhandelingen gevoerd. Dat heeft geleid tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin verbinding centraal staat.

“Woudenberg staat voor grote uitdagingen. Duidelijk is dat de drie partijen hun krachten willen bundelen en de komende jaren, in verbinding met inwoners en gemeenteraad, deze uitdagingen willen aangaan”, aldus Gerben Heldoorn, fractievoorzitter van de SGP.

De komende weken wordt het coalitieakkoord in fases gedeeld met belanghebbenden. De fracties van de andere partijen ontvangen het akkoord op donderdag 12 mei. Op 19 mei vindt binnen de gemeenteraad het debat plaats over het coalitieakkoord. Op deze dag worden ook de drie wethouders geïnstalleerd: Daphne de Kruif (CDA), Moniek van de Graaf (PvdA/GL) en Henk-Jan Molenaar (SGP).