U zocht op: Zorg, dit leverde 83 resultaten op.


SGP: 'Zorgvuldigheid op 1 bij bestemmingsplan'

SGP Woudenberg / Actueel / 7 nov. 2017 / 38 woorden

Dinsdagavond stond het bestemmingsplan Bebouwde Kom op de agenda van de commissie. Daarbij heeft de SGP veel concrete punten aan de orde gesteld. Het algemene punt dat boven kwam drijven, is dat de SG...

SGP: Zorg boven overhead

SGP Woudenberg / Actueel / 26 okt. 2017 / 41 woorden

Bij de behandeling van de begroting 2018 was het weer het sociaal domein dat veel aandacht vroeg. Er wordt in de begroting gesteld dat er bezuinigd zal moeten worden op de Zorg in Woudenberg. Een conc...

SGP vraagt aandacht voor de zorg

SGP Woudenberg / Actueel / 12 jan. 2016 / 39 woorden

In de commissievergadering van januari stonden twee Zorgonderwerpen op de agenda. Bij de vragenronde stelde Jan van den Dool namens de SGP opnieuw een vraag over de Huishoudelijke Hulp. Sinds de staa...

'Meer oog voor identiteit zorg'

SGP Woudenberg / Actueel / 7 mei 2014 / 36 woorden

       Omdat SGP-Raadslid Henk Jan Molenaar deze dag jarig is, wordt de commissie getrakteerd op een heerlijke koek bij de koffie. In de rondvraag stelt de fractievoorzit...

Thema-bijeenkomst Zorg uw Toekomst?

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jan. 2014 / 39 woorden

...enzeel en Woudenberg een themabijeenkomst. Het onderwerp van deze avond is de veranderingen in de Zorg, met als titel ‘Zorg, uw Toekomst?!’ De gemeenten zullen vanaf 1 januari 2015 een g...

SGP vraagt aandacht voor mantelzorgers

SGP Woudenberg / Actueel / 16 okt. 2013 / 42 woorden

“De SGP zal ook het komend jaar veel aandacht vragen voor de zwakkeren in de Woudenbergse samenleving en er naar streven om het verZorgingsniveau op een aanvaardbaar peil te houden. We zijn da...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 38 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 januari kwam de sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de Zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe sociale huurwon...

SGP: 'Cliëntondersteuning moet onafhankelijk zijn!'

SGP Woudenberg / Actueel / 18 dec. 2017 / 36 woorden

Op de agenda van de vergadering van december stond een agendapunt van SGP-raadslid Jan van den Dool. Opnieuw vroeg hij de aandacht voor cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning? Sinds de dec...

SGP stelt schriftelijke vragen over cliëntondersteuning

SGP Woudenberg / Actueel / 19 sep. 2017 / 34 woorden

Onze fractie heeft opnieuw aandacht gevraagd voor het belangrijke thema van cliëntondersteuning. Het is van groot belang dat cliënten in het Sociaal Domein onafhankelijke ondersteuning krijg...

SGP stemt met pijn voor de coöperatie Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jul. 2017 / 40 woorden

Het sociaal domein is een ingewikkeld onderwerp en het heeft al vele keren de aandacht van de gemeenteraad gevraagd. Tot nog toe werkte de gemeente met Zorginstellingen samen in het sociaal team. Deze...