U zocht op: Zondagsrust, dit leverde 13 resultaten op.


SGP: 'Zondagsrust belangrijkste onderwerp onderhandelingen'

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2018 / 35 woorden

Gisteren werd bekend dat GBW in de volgende formatieronde verder praat met de ChristenUnie en de VVD. Voor de SGP een verrassende uitkomst. Het belangrijkste punt voor deze onderhandelingen blijft de ...

Uit de pers: Sleutelrol CU in coalitievorming

SGP Woudenberg / Actueel / 26 apr. 2018 / 37 woorden

Vorige week las u op onze website al over onze inzet tijdens de coalitieonderhandelingen. Op dit moment onderhandelen GBW, ChristenUnie en VVD over een akkoord. Om de CU een steviger positie te geven ...

Beter voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 35 woorden

De SGP wil praktische politiek bedrijven op grond van de Bijbel. Daarvoor zijn christelijke waarden leidend. Gods geboden zijn goed voor heel de samenleving. Vanuit die christelijke waarden staan we v...

SGP: "Inhoudelijk mooie punten"

SGP Woudenberg / Actueel / 31 mei 2018 / 37 woorden

Er was vanuit de SGP kritiek op het gevoerde proces van de formatie. Op de inhoud konden we ons eigenlijk best goed in het akkoord vinden. Hierbij onze inhoudelijke inbreng tijdens de raadsvergadering...

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

1 februari, een krappe twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart, hebben we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan een van de...

SGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 3 jul. 2017 / 34 woorden

Onze fractie heeft deze week schriftelijke vragen gesteld. Een toelichting. Achtergrond Het college van B&W heeft met op 4 mei 2017 toestemming gegeven voor het houden van de braderie Henschotermeer g...

Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 36 woorden

De avond van dinsdag 20 mei stond in het gemeentehuis in het teken van de Jaarrekening, de verantwoording van de afgelopen jaren, en de Kadernota, een belangrijk document voor de komende jaren. Allerl...

Nieuwe APV

SGP Woudenberg / Actueel / 15 jan. 2015 / 39 woorden

Allereerst geeft hij aan dat de SGP het een goede zaak vindt dat er minder regels komen. Wel vindt de SGP de onderliggende argumentatie van belang. Twee argumenten neemt hij daarbij onder de loep. Een...

Zondagsrust in Woudenberg?

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2014 / 37 woorden

  Met gemengde gevoelens hebben wij kennis genomen van dit persbericht van de provincie Utrecht. Het College van B&W wordt daarom verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 1  Hebt u k...

Een nieuwe coalitie

SGP Woudenberg / Actueel / 4 jun. 2014 / 31 woorden

 ‘De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in Woudenberg buitengewoon hoog. Blijkbaar leeft de democratie. Gezien de uitslag was het logisch dat Gemeentebelangen Woudenberg voortrekker zo...