U zocht op: Zondag, dit leverde 18 resultaten op.


SGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 3 jul. 2017 / 38 woorden

...nden wij het besluit van het college van B&W uiterst merkwaardig.   Vragen 1. Is de beschikking besproken in het college? Zo nee, waarom niet? 2. Waarom heeft het college, gelet op de lokale...

Zondagsrust in Woudenberg?

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2014 / 37 woorden

  Met gemengde gevoelens hebben wij kennis genomen van dit persbericht van de provincie Utrecht. Het College van B&W wordt daarom verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 1  Hebt u k...

Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 36 woorden

...llerlei onderwerpen kwamen aan de orde. De raadsfracties proefden elkaars nieren en er werd stevig gediscussieerd. De sfeer was goed. Ook de SGP stelde een aantal belangrijke punten aan de orde. Zonda...

Over de zondag, zorg en gronden

SGP Woudenberg / Actueel / 13 sep. 2014 / 37 woorden

...aamheden op Zondag wilt, gebeurt het niet. Dat was hier bij deze werkzaamheden in Woudenberg ook zeker mogelijk geweest gezien de prima omleidingsmogelijkheden en dan ook nog in de rustige zomervakant...

Toch 'gewoon' werken op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 7 aug. 2014 / 39 woorden

         1. Hebt u kennisgenomen van het bericht van de provincie dat zij ook op Zondag werkzaamheden aan de weg/rotonde heeft ingepland? Antwoord: Ja, de gemee...

De vakantie is voorbij

SGP Woudenberg / Actueel / 8 sep. 2015 / 40 woorden

Na mededelingen vanuit het college stelt Jan Mulder namens de SGP nog eens de situatie rondom de N224 aan de orde. Hij roept de wethouder nogmaals op om de bewoners goed bij de processen te betrekken....

Commissie 10 maart

SGP Woudenberg / Actueel / 10 mrt. 2015 / 37 woorden

Bij de rondvraag stelt Jan Mulder namens de SGP een vraag over vragen die de VVD Scherpenzeel heeft gesteld aan het college daar. Het gaat daarbij om het zogenaamde consumentenplein. De burgemeester g...

Korte vergadering met inhoud

SGP Woudenberg / Actueel / 23 feb. 2015 / 36 woorden

Aan het begin van de vergadering stelt Henk Jan Molenaar namens de SGP enkele vragen over een brief naar aanleiding van het ‘consumentenplein’. Naast enkele verhelderingen, geeft de wethouder aan da...

Staking van stemmen

SGP Woudenberg / Actueel / 30 jan. 2015 / 40 woorden

 ‘'Vanavond wordt er een besluit genomen over de APV 2015. Zoals u weet is de SGP voor vermindering van het aantal regels. We hebben de argumenten van het college in de commissie gehoord. Voor o...

Nieuwe APV

SGP Woudenberg / Actueel / 15 jan. 2015 / 39 woorden

Allereerst geeft hij aan dat de SGP het een goede zaak vindt dat er minder regels komen. Wel vindt de SGP de onderliggende argumentatie van belang. Twee argumenten neemt hij daarbij onder de loep. Een...