U zocht op: Zondag, dit leverde 24 resultaten op.


SGP: 'Zondagsrust belangrijkste onderwerp onderhandelingen'

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2018 / 35 woorden

Gisteren werd bekend dat GBW in de volgende formatieronde verder praat met de ChristenUnie en de VVD. Voor de SGP een verrassende uitkomst. Het belangrijkste punt voor deze onderhandelingen blijft de ...

Beter voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 35 woorden

De SGP wil praktische politiek bedrijven op grond van de Bijbel. Daarvoor zijn christelijke waarden leidend. Gods geboden zijn goed voor heel de samenleving. Vanuit die christelijke waarden staan we v...

SGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 3 jul. 2017 / 38 woorden

...nden wij het besluit van het college van B&W uiterst merkwaardig.   Vragen 1. Is de beschikking besproken in het college? Zo nee, waarom niet? 2. Waarom heeft het college, gelet op de lokale...

Zondagsrust in Woudenberg?

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2014 / 37 woorden

  Met gemengde gevoelens hebben wij kennis genomen van dit persbericht van de provincie Utrecht. Het College van B&W wordt daarom verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 1  Hebt u k...

Uit de pers: Sleutelrol CU in coalitievorming

SGP Woudenberg / Actueel / 26 apr. 2018 / 37 woorden

Vorige week las u op onze website al over onze inzet tijdens de coalitieonderhandelingen. Op dit moment onderhandelen GBW, ChristenUnie en VVD over een akkoord. Om de CU een steviger positie te geven ...

Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 36 woorden

...llerlei onderwerpen kwamen aan de orde. De raadsfracties proefden elkaars nieren en er werd stevig gediscussieerd. De sfeer was goed. Ook de SGP stelde een aantal belangrijke punten aan de orde. Zonda...

Over de zondag, zorg en gronden

SGP Woudenberg / Actueel / 13 sep. 2014 / 37 woorden

...aamheden op Zondag wilt, gebeurt het niet. Dat was hier bij deze werkzaamheden in Woudenberg ook zeker mogelijk geweest gezien de prima omleidingsmogelijkheden en dan ook nog in de rustige zomervakant...

Toch 'gewoon' werken op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 7 aug. 2014 / 39 woorden

         1. Hebt u kennisgenomen van het bericht van de provincie dat zij ook op Zondag werkzaamheden aan de weg/rotonde heeft ingepland? Antwoord: Ja, de gemee...

SGP: "Inhoudelijk mooie punten"

SGP Woudenberg / Actueel / 31 mei 2018 / 37 woorden

Er was vanuit de SGP kritiek op het gevoerde proces van de formatie. Op de inhoud konden we ons eigenlijk best goed in het akkoord vinden. Hierbij onze inhoudelijke inbreng tijdens de raadsvergadering...

SGP: "Deze samenstelling heeft niets met logica te maken"

SGP Woudenberg / Actueel / 31 mei 2018 / 35 woorden

Naast kritiek op het formatieproces was er vanuit de SGP ook kritiek op de samenstelling van de nieuwe coalitie. Henk-Jan Molenaar verwoordde dit tijdens de raadsvergadering van 31 mei als volgt: Bij ...