U zocht op: Zondag, dit leverde 21 resultaten op.


SGP: 'Zondagsrust belangrijkste onderwerp onderhandelingen'

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2018 / 35 woorden

Gisteren werd bekend dat GBW in de volgende formatieronde verder praat met de ChristenUnie en de VVD. Voor de SGP een verrassende uitkomst. Het belangrijkste punt voor deze onderhandelingen blijft de ...

Beter voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 35 woorden

De SGP wil praktische politiek bedrijven op grond van de Bijbel. Daarvoor zijn christelijke waarden leidend. Gods geboden zijn goed voor heel de samenleving. Vanuit die christelijke waarden staan we v...

SGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 3 jul. 2017 / 38 woorden

...nden wij het besluit van het college van B&W uiterst merkwaardig.   Vragen 1. Is de beschikking besproken in het college? Zo nee, waarom niet? 2. Waarom heeft het college, gelet op de lokale...

Zondagsrust in Woudenberg?

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2014 / 37 woorden

  Met gemengde gevoelens hebben wij kennis genomen van dit persbericht van de provincie Utrecht. Het College van B&W wordt daarom verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 1  Hebt u k...

Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 36 woorden

...llerlei onderwerpen kwamen aan de orde. De raadsfracties proefden elkaars nieren en er werd stevig gediscussieerd. De sfeer was goed. Ook de SGP stelde een aantal belangrijke punten aan de orde. Zonda...

Over de zondag, zorg en gronden

SGP Woudenberg / Actueel / 13 sep. 2014 / 37 woorden

...aamheden op Zondag wilt, gebeurt het niet. Dat was hier bij deze werkzaamheden in Woudenberg ook zeker mogelijk geweest gezien de prima omleidingsmogelijkheden en dan ook nog in de rustige zomervakant...

Toch 'gewoon' werken op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 7 aug. 2014 / 39 woorden

         1. Hebt u kennisgenomen van het bericht van de provincie dat zij ook op Zondag werkzaamheden aan de weg/rotonde heeft ingepland? Antwoord: Ja, de gemee...

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

1 februari, een krappe twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart, hebben we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan een van de...

De vakantie is voorbij

SGP Woudenberg / Actueel / 8 sep. 2015 / 40 woorden

Na mededelingen vanuit het college stelt Jan Mulder namens de SGP nog eens de situatie rondom de N224 aan de orde. Hij roept de wethouder nogmaals op om de bewoners goed bij de processen te betrekken....

Commissie 10 maart

SGP Woudenberg / Actueel / 10 mrt. 2015 / 37 woorden

Bij de rondvraag stelt Jan Mulder namens de SGP een vraag over vragen die de VVD Scherpenzeel heeft gesteld aan het college daar. Het gaat daarbij om het zogenaamde consumentenplein. De burgemeester g...