U zocht op: Woonvisie, dit leverde 4 resultaten op.


SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 35 woorden

In november heeft de raad gedebatteerd over de Woonvisie van de gemeente Woudenberg. Gekoppeld aan deze discussie zijn de prestatieafspraken van de verschillende partners op de (sociale) woningmarkt i...

SGP: 'Woningmarkt vraagt om concrete acties'

SGP Woudenberg / Actueel / 8 jan. 2019 / 36 woorden

Op de agenda van 8 januari 2019 stond onder andere de Woonvisie 2019+ Voor de SGP een bijzonder belangrijk onderwerp. Jan Mulder voerde het woord. Zijn inbreng treft u hieronder aan: Inleiding Voorzit...

Uit de pers: meer sociale huur

SGP Woudenberg / Actueel / 7 mrt. 2018 / 34 woorden

...iale huurwoning nog verder oploopt. Net als de politieke fracties met uitzondering van GBW willen Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg dat de gemaakte afspraken voor de bouw van so...

SGP en PvdA voor goedkopere woningen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 41 woorden

Bij de behandeling van de herziene Woonvisie van Woudenberg diende de SGP samen met de PvdA twee moties in. De eerste motie werd ingediend door Jan Mulder. De motie roept op om snel betaalbare woning...