U zocht op: Woningmarkt, dit leverde 8 resultaten op.


SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 35 woorden

In november heeft de raad gedebatteerd over de woonvisie van de gemeente Woudenberg. Gekoppeld aan deze discussie zijn de prestatieafspraken van de verschillende partners op de (sociale) Woningmarkt i...

SGP en PvdA voor goedkopere woningen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 39 woorden

Bij de behandeling van de herziene Woonvisie van Woudenberg diende de SGP samen met de PvdA twee moties in. De eerste motie werd ingediend door Jan Mulder. De motie roept op om snel betaalbare woning...

SGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2018 / 39 woorden

Een belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie was het bestemmingsplan Hoevelaar. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Het is volgens hem een goede zaak dat er snel weer wordt gebouwd in...

Voorrang voor woningzoekende Woudenberger

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2017 / 31 woorden

Op 2 augustus, vandaag dus, gaat de nieuwe huisvestingsverordening van Woudenberg in. Deze verordening zorgt ervoor dat 25% van de sociale huurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan Wouden...

SGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

SGP Woudenberg / Actueel / 5 mei 2017 / 36 woorden

De SGP heeft zich in de afgelopen raadsperiode actief ingezet voor betaalbare sociale huur voor met name Woudenbergers. Onze laatste actie op dit dossier heeft geleid tot een discussie met de VVD-frac...

Onbestemd gevoel na discussie extra sociale woningbouw

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 38 woorden

De SGP-fractie heeft een onbestemd gevoel overgehouden aan de discussie over extra sociale huurwoningen in de Raad. Er lag een mooi voorstel voor van het college. Het leek er zelfs op dat het college ...

Algemene beschouwingen

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 33 woorden

Kleine plusjes, grote zorgen!-Het jaar 2016 is voor de gemeente Woudenberg opnieuw een jaar met grote uitdagingen. Vooral de nog nieuwe taken door de drie grote decentralisaties (Participatiewet, Jeug...

Raad 27 juni

SGP Woudenberg / Actueel / 29 jun. 2013 / 32 woorden

Zoals gebruikelijk, was de raadsvergadering vlak voor het zomerreces weer goed gevuld. Meerdere zaken passeerden de revue. Bij de behandeling ingekomen stukken vroeg Dick Lokhorst naar woonlocaties en...