U zocht op: Verkeersveiligheid, dit leverde 4 resultaten op.


Algemene Beschouwingen SGP

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 39 woorden

...rgt iedere dag beter voor ons dan welke keizer ook ooit heeft gedaan. Dat is goed voor onze inwoners en goed voor Woudenberg. Sociaal Domein In het Sociaal Domein ligt een prachtge kerntaak waarin we ...

SGP steunt voorstel college over labeling N224

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2016 / 39 woorden

Vanuit het college is in de commissie van april het voorstel gedaan om de resultaten van de bouw op de Spoorzone (Hoogvliet en de woonwijk daarachter) direct door te laten vloeien naar de algemene res...

Behandeling centrumplan in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 35 woorden

In de raadsvergadering van maart stond het aangepaste centrumplan van het college op de agenda. Tijdens de discussie over het centrumplan voerden eerst alle fracties het woord, waarbij ze ook amendeme...

SGP vraagt aandacht voor onderhoud wegen

SGP Woudenberg / Actueel / 1 dec. 2015 / 35 woorden

Bij de behandeling van het wegenbeheerplan in commissie en raad van november 2015 legde SGP-raadslid Jan Mulder de vinger bij de forse uitdaging die voor ons ligt om het achterstallige onderhoud (waar...