U zocht op: Verkeer, dit leverde 24 resultaten op.


SGP doet voorstel N224 te ontlasten

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 42 woorden

Tijdens de raadsvergadering van maart heeft de SGP een motie ingediend die een (deel van de) oplossing aandraagt voor de Verkeersdruk op de N224. In een motie vroeg Jan Mulder namens de SGP ...

SGP dient amendement in tegen verkeersdruk Prins Hendrikstraat

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 37 woorden

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Prins Hendrikstraat voerde Jan Mulder namens de SGP het woord. Hij benadrukte dat de SGP achter het plan van Reijnaerde staat. Mooi dat er opnieuw voor een ...

Behandeling centrumplan in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 35 woorden

In de raadsvergadering van maart stond het aangepaste centrumplan van het college op de agenda. Tijdens de discussie over het centrumplan voerden eerst alle fracties het woord, waarbij ze ook amendeme...

Commissie 10 februari

SGP Woudenberg / Actueel / 16 feb. 2015 / 36 woorden

Een eerste belangrijk onderwerp is de financiële verordening 2015. Namens de SGP voert Henk-Jan Molenaar het woord. Een voorstel in de verordening is om voortaan de Raad pas bij een overschrijding va...

SGP: 'Woningmarkt vraagt om concrete acties'

SGP Woudenberg / Actueel / 8 jan. 2019 / 34 woorden

Op de agenda van 8 januari 2019 stond onder andere de Woonvisie 2019+ Voor de SGP een bijzonder belangrijk onderwerp. Jan Mulder voerde het woord. Zijn inbreng treft u hieronder aan: Inleiding Voorzit...

Algemene Beschouwingen SGP

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 39 woorden

...rgt iedere dag beter voor ons dan welke keizer ook ooit heeft gedaan. Dat is goed voor onze inwoners en goed voor Woudenberg. Sociaal Domein In het Sociaal Domein ligt een prachtge kerntaak waarin we ...

SGP: "Inhoudelijk mooie punten"

SGP Woudenberg / Actueel / 31 mei 2018 / 37 woorden

Er was vanuit de SGP kritiek op het gevoerde proces van de formatie. Op de inhoud konden we ons eigenlijk best goed in het akkoord vinden. Hierbij onze inhoudelijke inbreng tijdens de raadsvergadering...

SGP blij met inzet provincie voor N224

SGP Woudenberg / Actueel / 12 dec. 2017 / 42 woorden

De provincie overweegt het pand Meubin aan te kopen om de aansluiting van de N227 op de A12 bij Maarn volledig te maken. Dit is een direct gevolg van de aangenomen SGP-motie van maart j.l. Uiteraard z...

SGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

SGP Woudenberg / Actueel / 5 mei 2017 / 36 woorden

De SGP heeft zich in de afgelopen raadsperiode actief ingezet voor betaalbare sociale huur voor met name Woudenbergers. Onze laatste actie op dit dossier heeft geleid tot een discussie met de VVD-frac...

SGP steunt voorstel college over labeling N224

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2016 / 39 woorden

Vanuit het college is in de commissie van april het voorstel gedaan om de resultaten van de bouw op de Spoorzone (Hoogvliet en de woonwijk daarachter) direct door te laten vloeien naar de algemene res...