U zocht op: Vergunninghouders, dit leverde 3 resultaten op.


SGP: Actieplan vergunninghouders niet concreet genoeg

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 41 woorden

  Namens de SGP pleitte raadslid Jan van den Dool tijdens de raad van oktober voor een concrete uitwerking in scenario’s als het gaat om de huisvesting van Vergunninghouders. Tot in de...

SGP kritisch op Actieplan vergunninghouders

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2016 / 40 woorden

  Op de agenda van de commissie in oktober stond een actieplan opvang en integratie Vergunninghouders. Namens de SGP voerde Jan van den Dool het woord. De SGP heeft bij de Algemene Beschouwi...

SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 33 woorden

In november heeft de raad gedebatteerd over de woonvisie van de gemeente Woudenberg. Gekoppeld aan deze discussie zijn de prestatieafspraken van de verschillende partners op de (sociale) woningmarkt i...