U zocht op: Vallei Wonen, dit leverde 8 resultaten op.


SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 38 woorden

...an de verschillende partners op de (sociale) woningmarkt in Woudenberg. Prestatieafspraken In de prestatieafspraken staan mooie dingen: zo is Vallei Wonen bereid om in de komende jaren het aantal woni...

SGP: 'Woningmarkt vraagt om concrete acties'

SGP Woudenberg / Actueel / 8 jan. 2019 / 40 woorden

...n en dat we vol aan de bak moeten gaan om dit probleem op te lossen. Ook het percentage van 20% sociale huurwoningen zou wat ons betreft omhoog moeten naar 25-30% en de ondergrens van 20 woningen per ...

Sociale huur: hoe zit het echt?

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 37 woorden

.... Er is bovendien in de behandeling in commissie en raad niet duidelijk geworden wat de wethouder heeft gedaan om de afspraak toch na te komen. Wilde de oppositie hiermee de hele ontwikkeling wegstemm...

College kan niet onderbouwen waarom het afspraken niet nakomt

SGP Woudenberg / Actueel / 12 sep. 2018 / 37 woorden

... ruimte is voor goedkope huur. De afspraak is echter al sinds 2016 dat er bij projecten van meer dan 20 woningen minstens 20% benut zal worden voor sociale huur. Daarom vond de SGP het nogal merkwaard...

Uit de pers: meer sociale huur

SGP Woudenberg / Actueel / 7 mrt. 2018 / 41 woorden

...d dat onze motie niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk breed draagvlak vindt. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Hier ligt een mooie taak voor het nieuwe college! "Vallei Wonen en de Huurdersb...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 34 woorden

...gunstige prognose voor 2017-2019 nog steeds slechts 54% van het oorspronkelijke doel wordt gehaald. Daarmee blijft de realisatie van sociale huur in Woudenberg dus nog altijd zeer achte...

SGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

SGP Woudenberg / Actueel / 5 mei 2017 / 36 woorden

...llen, maar ook hier geldt dat het de wachttijd voor de Woudenbergse woningzoekende verlengt. Deze bredere ontwikkelingen horen we ook in Woudenberg terug. Onze fractie krijgt veel te horen dat het moe...

Woningtoewijzing in de regio

SGP Woudenberg / Actueel / 26 apr. 2014 / 35 woorden

...tie van de ondernemers, waaronder de ondernemers in ons Dorpscentrum vindt hij belangrijk. Ook vraagt hij aandacht voor de status van de Structuurvisie als denkrichting en nog niet als gewenste richti...