U zocht op: Tegenprestatie, dit leverde 5 resultaten op.


SGP vraagt om tegenprestatie bijstandsgerechtigden

SGP Woudenberg / Actueel / 17 dec. 2015 / 36 woorden

In de laatste raadsvergadering van 2015 sleepte raadslid Jan van den Dool een toezegging van het college binnen. Het college komt binnenkort met een afweging van voor- en nadelen van het inzetten van ...

SGP in actie voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mei 2017 / 37 woorden

...n deze voorziening blijft sterk achter. Daarom stelt Van den Dool in een tweede amendement voor deze eigen bijdrage te verlagen naar 5 euro per uur. Dit amendement wordt aangenomen met steun door...

SGP op de bres voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 37 woorden

... Eigen bijdrage huishoudelijke hulp. Al eerder heeft de SGP gepleit voor een lagere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Vanaf 1 januari is de eigen bijdrage weer op het oude niveau. Van den Do...

SGP pleit voor tegenprestatie

SGP Woudenberg / Actueel / 7 dec. 2016 / 37 woorden

  In de commissie van december stond ondermeer een stuk op de agenda dat ervoor moest zorgen dat het college volgend jaar de aanvraag voor extra geld voor uitkeringen in Woudenberg kan aanvragen....

Verslag 2 december

SGP Woudenberg / Actueel / 2 dec. 2014 / 42 woorden

Omdat er een inspreker is op het punt van de Winkeltijdenverordening komt dit punt als eerste op de agenda. Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar het woord. Hij begint met te zeggen dat de SGP blij is...