U zocht op: Subsidie, dit leverde 11 resultaten op.


SGP steunt subsidie Het Spoor

SGP Woudenberg / Actueel / 22 dec. 2016 / 39 woorden

Tijdens de raad van 22 december waren de ogen gericht op buurtvereniging Het Spoor. Het college stelde voor om deze vereniging €35.000 Subsidie te geven. Deze Subsidie is nodig omdat de buurtver...

SGP wil transparantie over subsidie

SGP Woudenberg / Actueel / 22 feb. 2018 / 36 woorden

Er stond op de laatste reguliere raadsvergadering van deze politieke termijn een Subsidieaanvraag van €75.000,- voor de tennisvereniging op de agenda. De tennisvereniging wil om de vereniging toe...

SGP steunt oplossing Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 35 woorden

Een intussen slepende discussie werd tijdens de raad van 22 november afgerond. Al voor de zomer kwam er een bestemmingsplan voor de Griftdijk naar de Raad. SGP heeft destijds zeer kritisch ingestoken...

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 38 woorden

Als ingekomen stuk staat op de agenda de voortgangsrapportage van het Sociaal Domein. Helaas blijken er nog steeds geen actuele cijfers te zijn. Jan van den Dool spreekt daarover namens de SGP zijn te...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 35 woorden

 Het eerste stuk dat besproken wordt is het Masterplan Hoevelaar. Frans Hazeleger, voor het eerst aanwezig als plaatsvervangend commissielid, voert het woord. Hij wijst op de trouw van de SGP-raa...

Onverstandige bezuinigingen

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2014 / 33 woorden

Afbouwen Subsidie onderwijsbegeleidingsgelden. Wat zijn dit voor gelden? Met deze gelden bekostigen de scholen de bijzondere zorg voor moeilijklerende leerlingen. Op deze manier kunnen de kwetsbare le...

Eerlijk zullen we alles delen

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2014 / 37 woorden

 De eerste termijn van de commissie werd om des tijds wille schriftelijk ingediend. De SGP-inbreng is hier te lezen (na klikken op link, pagina vernieuwen). In de tweede termijn van de commissie,...

SGP over bezuinigingsdialoog en scholen

SGP Woudenberg / Actueel / 12 feb. 2014 / 32 woorden

Bezuinigingsdialoog Jan van Bentum, fractievoorzitter van de SGP, reageert positief op het witboek dat resultaat is van de bezuinigingsdialoog: ‘De resultaten zijn voor ons boven verwachting. Bovendi...

Commissie 14 januari

SGP Woudenberg / Actueel / 14 jan. 2014 / 35 woorden

  Na de rondvraag, waarin door de SGP vragen worden gesteld over Subsidie voor de gemeente op zwerfafval, over woonhuisvesting, over energiebeperking en over bouwvergunningen. Bij dit laatste pun...

SGP stemt in met begroting

SGP Woudenberg / Actueel / 8 nov. 2013 / 34 woorden

In de eerste termijn van de Raad laat fractievoorzitter Van Bentum weten met gemengde gevoelens naar de begroting te kijken. “De kadernota lijkt belangrijker dan de begroting geworden. Natuurl...