U zocht op: Sociale huurwoningen, dit leverde 12 resultaten op.


Uit de pers: meer sociale huur

SGP Woudenberg / Actueel / 7 mrt. 2018 / 37 woorden

Naar aanleiding van de aangenomen SGP-motie over realisatie van voldoende Sociale huurwoningen schreef De Woudenberger een mooi artikel, waarin (ook voor ons) duidelijk werd dat onze motie niet alleen...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 39 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 januari kwam de Sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe Sociale huurwon...

Voorrang voor woningzoekende Woudenberger

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2017 / 35 woorden

Op 2 augustus, vandaag dus, gaat de nieuwe huisvestingsverordening van Woudenberg in. Deze verordening zorgt ervoor dat 25% van de Sociale huurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan Wouden...

SGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

SGP Woudenberg / Actueel / 5 mei 2017 / 38 woorden

De SGP heeft zich in de afgelopen raadsperiode actief ingezet voor betaalbare Sociale huur voor met name Woudenbergers. Onze laatste actie op dit dossier heeft geleid tot een discussie met de VVD-frac...

Onbestemd gevoel na discussie extra sociale woningbouw

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 42 woorden

De SGP-fractie heeft een onbestemd gevoel overgehouden aan de discussie over extra Sociale huurwoningen in de Raad. Er lag een mooi voorstel voor van het college. Het leek er zelfs op dat het college ...

SGP en PvdA voor goedkopere woningen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 39 woorden

Bij de behandeling van de herziene Woonvisie van Woudenberg diende de SGP samen met de PvdA twee moties in. De eerste motie werd ingediend door Jan Mulder. De motie roept op om snel betaalbare woning...

SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 35 woorden

In november heeft de raad gedebatteerd over de woonvisie van de gemeente Woudenberg. Gekoppeld aan deze discussie zijn de prestatieafspraken van de verschillende partners op de (Sociale) woningmarkt i...

SGP kritisch op Actieplan vergunninghouders

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2016 / 38 woorden

  Op de agenda van de commissie in oktober stond een actieplan opvang en integratie vergunninghouders. Namens de SGP voerde Jan van den Dool het woord. De SGP heeft bij de Algemene Beschouwi...

SGP stelt vragen over Prins Hendrikstraat

SGP Woudenberg / Actueel / 5 okt. 2016 / 36 woorden

  Voor de locatie van de Jan Ligthartschool heeft Stichting Reinaerde een plan ontwikkeld om een zorgappartementencomplex te realiseren. Daarbij zijn dan zes Sociale huurwoningen nodig voor finan...

Korte vergadering

SGP Woudenberg / Actueel / 26 mrt. 2015 / 37 woorden

Na verduidelijkende vragen en de antwoorden daarop van het college in een memo, kan de SGP instemmen met het bestemmingsplan Groenewoud. Raadslid Mulder: ‘Met deze informatie moeten we het doen en du...