U zocht op: Sociale huurwoningen, dit leverde 15 resultaten op.


SGP: 'Woningmarkt vraagt om concrete acties'

SGP Woudenberg / Actueel / 8 jan. 2019 / 46 woorden

...t krachtige signaal af dat we de ernst van de woningnood zien en serieus nemen en dat we vol aan de bak moeten gaan om dit probleem op te lossen. Ook het percentage van 20% Sociale huurwoningen zou wa...

Sociale huur: hoe zit het echt?

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 40 woorden

Op Twitter is er een discussie gaande over ‘feiten’. Het draait allemaal om de invulling van het INBO-pand aan de Geeresteinselaan. Hoe zit het echt? Waar gaat het over? Het pand van de IN...

College kan niet onderbouwen waarom het afspraken niet nakomt

SGP Woudenberg / Actueel / 12 sep. 2018 / 39 woorden

Het college legde dinsdag een voorstel voor aan de raad waarin het niet voldoet aan de eigen afspraken. Op de agenda stond het plan om kantoorpand Nieuw Geerestein om te zetten naar 36 woningen voor d...

Uit de pers: meer sociale huur

SGP Woudenberg / Actueel / 7 mrt. 2018 / 37 woorden

Naar aanleiding van de aangenomen SGP-motie over realisatie van voldoende Sociale huurwoningen schreef De Woudenberger een mooi artikel, waarin (ook voor ons) duidelijk werd dat onze motie niet alleen...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 39 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 januari kwam de Sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe Sociale huurwon...

Voorrang voor woningzoekende Woudenberger

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2017 / 35 woorden

Op 2 augustus, vandaag dus, gaat de nieuwe huisvestingsverordening van Woudenberg in. Deze verordening zorgt ervoor dat 25% van de Sociale huurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan Wouden...

SGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

SGP Woudenberg / Actueel / 5 mei 2017 / 38 woorden

De SGP heeft zich in de afgelopen raadsperiode actief ingezet voor betaalbare Sociale huur voor met name Woudenbergers. Onze laatste actie op dit dossier heeft geleid tot een discussie met de VVD-frac...

Onbestemd gevoel na discussie extra sociale woningbouw

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 42 woorden

De SGP-fractie heeft een onbestemd gevoel overgehouden aan de discussie over extra Sociale huurwoningen in de Raad. Er lag een mooi voorstel voor van het college. Het leek er zelfs op dat het college ...

SGP en PvdA voor goedkopere woningen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 39 woorden

Bij de behandeling van de herziene Woonvisie van Woudenberg diende de SGP samen met de PvdA twee moties in. De eerste motie werd ingediend door Jan Mulder. De motie roept op om snel betaalbare woning...

SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 35 woorden

In november heeft de raad gedebatteerd over de woonvisie van de gemeente Woudenberg. Gekoppeld aan deze discussie zijn de prestatieafspraken van de verschillende partners op de (Sociale) woningmarkt i...