U zocht op: Sociaal Domein, dit leverde 35 resultaten op.


SGP stemt met pijn voor de coƶperatie Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jul. 2017 / 43 woorden

Het Sociaal Domein is een ingewikkeld onderwerp en het heeft al vele keren de aandacht van de gemeenteraad gevraagd. Tot nog toe werkte de gemeente met zorginstellingen samen in het Sociaal team. Deze...

SGP in actie voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mei 2017 / 41 woorden

...de maar liefst vier amendementen en een motie in bij de behandeling van de verordening Sociaal Domein. De amendementen werden allen mede ondertekend door de PvdA, het eerste, derde en vierde amen...

SGP op de bres voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 48 woorden

Jan van den Dool sprak namens de SGP over de verordening van het Sociaal Domein. Het gaat hier om een integrale verordening voor alle delen van het Sociaal Domein. Van den Dool had vier belangrijke pu...

SGP pleit voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2016 / 42 woorden

...er een keur van onderwerpen langs. Belangrijk voor de SGP was vooral het Sociaal Domein. Vorig jaar heeft de SGP na rijp beraad besloten tegen de begroting te stemmen. Destijds stond er voor 200.000 e...

SGP wijst op overschotten Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 41 woorden

...belangrijke punten voor onze fractie. Uit de Zomernota blijkt dat de gemeente in 2015 een bedrag van ongeveer €650.000,- over heeft gehouden op het Sociaal Domein. Eerder hebben we hier al op gew...

SGP vraagt verbreding Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 30 jun. 2016 / 41 woorden

In de derde commissie van juni had Jan van den Dool namens de SGP-fractie het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Domein geagendeerd en vroeg bij de behandeling van dit punt aandacht voor een aantal...

SGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2016 / 36 woorden

...houwingen. Tijdens de commissie stonden de Jaarrekening en de Kadernota centraal. Jaarrekening Bij de bespreking van de Jaarrekening vraagt Henk-Jan Molenaar met name aandacht voor het Sociaal Domein....

Overschotten Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2016 / 44 woorden

...an het nieuwsbericht dat er bij driekwart van de gemeenten sprake zou zijn van een fors overschot op het Sociaal Domein, terwijl bij de helft van de gemeenten geld tekort is voor de Jeugdzorg. Van den...

Algemene Beschouwingen SGP

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 37 woorden

...op een rechtvaardige verdeling van de lasten op basis van de principes algemeen, draagkracht en herverdeling. Maar ook over de wijze van belastngbesteding: waar het aan wordt besteed, of het op een ef...

Zorg ontbrekend thema in Woudenbergse campagne

SGP Woudenberg / Actueel / 6 mrt. 2018 / 37 woorden

Terwijl zorg sinds 2015 één van de kerntaken van de gemeente is, is het opvallend genoeg een ontbrekend thema in de verkiezingscampagne in ons dorp. De SGP had verwacht, juist vanwege de...