U zocht op: PvdA, dit leverde 28 resultaten op.


SGP en PvdA voor goedkopere woningen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 41 woorden

Bij de behandeling van de herziene Woonvisie van Woudenberg diende de SGP samen met de PvdA twee moties in. De eerste motie werd ingediend door Jan Mulder. De motie roept op om snel betaalbare woning...

Uit de pers: meer sociale huur

SGP Woudenberg / Actueel / 7 mrt. 2018 / 31 woorden

... maatschappelijk breed draagvlak vindt. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Hier ligt een mooie taak voor het nieuwe college! "Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging Woudenberg onderschrijven de ...

SGP stemt met pijn voor de coöperatie Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jul. 2017 / 38 woorden

...l;peratie. Die coöperatie moet juist op afstand staan en de gemeente moet haar opdrachtgevende en toezichthoudende taak daarop uitvoeren. Gebeurt dat niet en is de gemeente dus onderdeel van de c...

SGP verbijsterd over jaknikkende partijen

SGP Woudenberg / Actueel / 6 jul. 2017 / 39 woorden

... zijn nog weer afspraken gemaakt over het onderhoud van de sportvelden. Daar zijn we aan gehouden en daar houdt dus ook de SGP zich aan. Afspraak is afspraak. Vandaar dat we een extra investering van ...

SGP in actie voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mei 2017 / 38 woorden

... een motie in bij de behandeling van de verordening Sociaal Domein. De amendementen werden allen mede ondertekend door de PvdA, het eerste, derde en vierde amendement werd ook ondersteund door de...

Discussie over parkeren

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 36 woorden

...anderen dat het minimum aantal parkeerplaatsen zou worden gerealiseerd op of direct aan het plangebied en stemde de fractie tegen een SGP-amendement met zo'n strekking. Nu blijkt opeens dat GBW niet t...

SGP: Zorggeld naar de zorg

SGP Woudenberg / Actueel / 7 dec. 2016 / 37 woorden

... algemene middelen gegaan. Dat was ons een doorn in het oog. Daarom stelde commissielid Frans Hazeleger dit punt tijdens de commissie van december opnieuw aan de orde. Hij vroeg de wethouder een toeze...

SGP dient amendement in om geld voor de zorg te behouden

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jul. 2016 / 38 woorden

...00.000 euro toe te voegen tot de reserve Sociaal Domein en 80.000 euro tot de algemene reserve. SGP diende een amendement in om het gehele bedrag toe te voegen tot de reserve Sociaal Domein, terwijl C...

SGP amendeert speelruimteplan

SGP Woudenberg / Actueel / 26 mei 2016 / 40 woorden

... agenda. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Samen met CDA, CU en PvdA diende hij een amendement in dat ervoor moest zorgen dat er 10 speelplekken bijkomen in vergelijking met de plannen zoals ...

Cliëntenparticipatie

SGP Woudenberg / Actueel / 25 feb. 2016 / 35 woorden

...nt was de verordening Adviesraad Sociaal Domein. Bij de behandeling van dat agendapunt werden twee amendementen ingediend. Het eerste amendement werd ingediend door SGP-er Jan van den Dool, en mede on...