U zocht op: Profijtbeginsel, dit leverde 8 resultaten op.


SGP: Profijtbeginsel geldt ook voor sport

SGP Woudenberg / Actueel / 27 jun. 2017 / 35 woorden

Bij de commissievergadering van dinsdagavond stond er een bijzonder voorstel op de agenda. Het college stelt voor €187.000,- extra ter beschikking te stellen voor de renovatie van Sportpark De Gr...

SGP: Toekomst voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Actueel / 13 jun. 2017 / 38 woorden

In de maand juni is het altijd weer tijd voor de kadernota en daarmee ook voor de algemene beschouwingen. U kunt de discussie rondom de kadernota zien als de belangrijkste politieke discussie van het ...

Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 35 woorden

Er is in Woudenberg veel commotie ontstaan over de nieuwe manier van afval ophalen in de gemeente Woudenberg. Woudenbergers zijn geschrokken van het feit dat Wolfswinkel niet langer mag langskomen vo...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 33 woorden

...weer een ontwikkelaar is die de uitdaging aangaat een stukje verouderd bedrijventerrein om te zetten in een eigentijds woningaanbod. Hij stelt een aantal vragen over wat technische zaken. Vastgesteld ...

SGP stemt tegen OZB-verhoging

SGP Woudenberg / Actueel / 3 nov. 2014 / 36 woorden

Bij de begroting is een serieus probleem aan de orde gekomen: de gemeente heeft een rekenfout gemaakt en daardoor is de begroting ruim 100.000 euro negatiever uitgekomen dan in de kadernota gedacht. O...

Onverstandige bezuinigingen

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2014 / 31 woorden

Afbouwen subsidie onderwijsbegeleidingsgelden. Wat zijn dit voor gelden? Met deze gelden bekostigen de scholen de bijzondere zorg voor moeilijklerende leerlingen. Op deze manier kunnen de kwetsbare le...

Reactie SGP begroting

SGP Woudenberg / Actueel / 15 okt. 2013 / 39 woorden

Er moet wat gebeuren! Het is de vierde en laatste keer van deze raadsperiode dat we onze algemene beschouwingen geven over de begroting die voor ligt. En dan kunnen we niet anders concluderen dan d...

SGP-fractie over de bezuinigingsdialoog

SGP Woudenberg / Actueel / 4 jul. 2013 / 36 woorden

De SGP fractie geeft bij monde van fractievoorzitter Jan van Bentum aan sceptisch te staan  tegenover de bezuinigingsdialoog zoals deze aan de raad wordt voorgesteld. In de eerste plaats is de ...