U zocht op: Ondernemers, dit leverde 24 resultaten op.


SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

1 februari, een krappe twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart, hebben we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan een van de...

Beter voor ondernemers

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 39 woorden

Economie is een belangrijk thema. Voor de SGP is de economie geen doel op zich, maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien.  Vanuit het Bijbels perspectief van re...

SGP: "Geef ondernemer zijn bestemming terug"

SGP Woudenberg / Actueel / 23 nov. 2017 / 33 woorden

In het proces voor het bestemmingsplan Bebouwde Kom is er veel gebeurd rondom de bedrijfsbestemming van verhuisbedrijf Druijff. Resultaat was dat dit bedrijf een stuk bedrijfsbestemming verloor in het...

SGP steunt aanvraag biologische varkensstal

SGP Woudenberg / Actueel / 3 okt. 2017 / 35 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 3 oktober stond een voorstel op de agenda om een biologische varkensstal mogelijk te maken. De initiatiefnemer aan Slappedel had een vergunning om een koei...

College neemt delen SGP-centrumplan over

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 31 woorden

Het eerste grote agendapunt van de commissievergadering van maart was het centrumplan. Nadat het college in september 2015 een conceptplan heeft gepresenteerd, zijn veel zienswijzen (waaronder een al...

SGP: "Geen autoluw centrum in Woudenberg"

SGP Woudenberg / Actueel / 13 okt. 2015 / 39 woorden

... plan ligt, maar proeft aan de reacties van Ondernemers en burgers dat er beter naar hun inbreng geluisterd had kunnen worden. Daarom komt de SGP met een alternatief, waarbij kansen voor onze ondernem...

Henk-Jan Molenaar wethouderskandidaat

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 30 woorden

Tijdens de aftrap van de campagne, afgelopen donderdag, werd de wethouderskandidaat van de SGP gepresenteerd: Henk-Jan Molenaar. Jan Mulder presenteerde namens bestuur en fractie de kandidaat-wethoude...

SGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 3 jul. 2017 / 34 woorden

Onze fractie heeft deze week schriftelijke vragen gesteld. Een toelichting. Achtergrond Het college van B&W heeft met op 4 mei 2017 toestemming gegeven voor het houden van de braderie Henschotermeer g...

Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 36 woorden

De avond van dinsdag 20 mei stond in het gemeentehuis in het teken van de Jaarrekening, de verantwoording van de afgelopen jaren, en de Kadernota, een belangrijk document voor de komende jaren. Allerl...

SGP pleit voor variatie in tarieven Milieustraat

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 38 woorden

In november heeft de Raad ingestemd met een amendement van de SGP, waardoor er in 2017 een weegbrug komt op de milieustraat. Zo blijft het mogelijk om grof huishoudelijk afval op de milieustraat te br...