U zocht op: OZB, dit leverde 6 resultaten op.


SGP stemt tegen OZB-verhoging

SGP Woudenberg / Actueel / 3 nov. 2014 / 40 woorden

...dacht. Om de begroting toch sluitend te maken moet er dus een bedrag van ongeveer een ton gevonden worden voor 2015. Het college heeft voorgesteld dit bedrag binnen te halen door enerzijds de OZB (bel...

SGP amendeert begroting

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 36 woorden

...inzicht in de besteding van het budget van 100.000 voor innovatie en transformatie Sociaal Domein. De wethouder zegde dit toe, waarop de motie werd ingetrokken. In een amendement stelde de SGP voor om...

Uitgestoken hand wordt verdiepte kloof

SGP Woudenberg / Actueel / 20 okt. 2018 / 38 woorden

...begroting met een aantal voorstellen om de kosten te beperken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg. Een denkrichting waar de SGP zich goed in kan vinden. De overige meerkosten ...

SGP verbijsterd over jaknikkende partijen

SGP Woudenberg / Actueel / 6 jul. 2017 / 37 woorden

...egen de voorstellen van het college. Sterker nog, de partijen rolden bijna over elkaar heen om nog meer geld uit te geven. De verlichting moest ook direct maar worden aangepakt. Kosten: €33.000,-...

SGP pleit voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2016 / 37 woorden

...en de verhoging van de eigen bijdragen weer terug te draaien. Ook zorgmijding krijgt speciale aandacht. Op zich is het natuurlijk geen probleem dat het college geld overhoudt op het Sociaal Domein. Al...

SGP stemt in met begroting

SGP Woudenberg / Actueel / 8 nov. 2013 / 33 woorden

...arna kleuren rood. Het is daarom van belang hoe de Bezuinigingsdialoog zich ontwikkelt. De SGP vraagt nogmaals aandacht voor het verkeerscirculatieplan. Ook het eventuele fietspad aan de Nico Bergste...