U zocht op: N224, dit leverde 15 resultaten op.


SGP blij met inzet provincie voor N224

SGP Woudenberg / Actueel / 12 dec. 2017 / 40 woorden

...ard zijn we heel blij met deze stap! Geschiedenis Tijdens de raadsvergadering van maart heeft de SGP een motie ingediend die een (deel van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224....

SGP doet voorstel N224 te ontlasten

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 42 woorden

...ie een (deel van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224. In een motie vroeg Jan Mulder namens de SGP van de wethouder met de provincie in gesprek te blijven over verkeerspro...

SGP steunt voorstel college over labeling N224

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2016 / 40 woorden

...arachter) direct door te laten vloeien naar de algemene reserve grondbedrijf en deze direct te labelen voor de ontsluiting van de wijk op de N224, zodat voor een volgende Raad direct duidelijk is dat ...

SGP: Meer aandacht voor agrariƫrs in regio

SGP Woudenberg / Actueel / 5 okt. 2016 / 36 woorden

... SGP twee extra vragen, namelijk: Hoe kunnen we de agrarische bedrijven in onze regio versterken? En: Hoe kunnen we vrijkomende agrarische bebouwing op een goede wijze invullen? Dat deze vragen nu mis...

SGP-motie unaniem aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 5 jul. 2018 / 33 woorden

...udenberg ten aanzien van gebiedsontwikkeling wordt geactualiseerd. Voordelen Waar zou dit toe kunnen leiden? Eerste en belangrijkste: Dit geeft ons ook de mogelijkheid om actief inbreng te leveren als...

SGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2018 / 33 woorden

...or de SGP is het belangrijk dat er voldoende (goedkopere) woningen beschikbaar komen voor starters, maar ook voldoende sociale woningen. Ook vroeg hij aandacht voor participatie van onderop. Geurhinde...

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 39 woorden

...n werken binnen de regio FoodValley. Beter voor ondernemers: Jan Mulder werkte dit speerpunt later op de avond nog uit. De afgelopen vier jaar hebben we ons ingezet om goed naar de ondernemers te luis...

De vakantie is voorbij

SGP Woudenberg / Actueel / 8 sep. 2015 / 42 woorden

Na mededelingen vanuit het college stelt Jan Mulder namens de SGP nog eens de situatie rondom de N224 aan de orde. Hij roept de wethouder nogmaals op om de bewoners goed bij de processen te betrekken....

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 33 woorden

...aststelling van dit plan geen vanzelfsprekendheid. Omdat blijkt dat er nog allerlei onderzoeken zitten aan te komen, kan de motie na een breedvoerige discussie worden ingetrokken. Een ander belangrijk...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 36 woorden

...ritische vragen en kanttekeningen te stellen en te plaatsen. De SGP-fractie wil graag zo lang mogelijk alle mogelijkheden openlaten. De vraag is daarom of we met de vaststelling van dit masterplan str...