U zocht op: Mantelzorg, dit leverde 7 resultaten op.


SGP vraagt aandacht voor mantelzorgers

SGP Woudenberg / Actueel / 16 okt. 2013 / 38 woorden

“De SGP zal ook het komend jaar veel aandacht vragen voor de zwakkeren in de Woudenbergse samenleving en er naar streven om het verzorgingsniveau op een aanvaardbaar peil te houden. We zijn da...

SGP in actie voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mei 2017 / 37 woorden

...ijke hulp De huishoudelijke hulp is een belangrijke manier om mensen langer thuis te laten wonen. Daarom is het belangrijk dat deze hulp laagdrempelig beschikbaar is. Op dit moment is de eigen bijdrag...

SGP op de bres voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 33 woorden

...Woudenberg deze voorzichtigheid niet overneemt en deze toch laat liggen bij het college. Dat heeft de SGP-fractie erg bevreemd. 2.       Eigen bijdrage huishoudelijke hul...

Twee unaniem aangenomen moties

SGP Woudenberg / Actueel / 24 sep. 2015 / 37 woorden

Henk Jan Molenaar stelt bij de rondvraag enkele vragen over de toepassing van het budgetrecht van de Raad. Volgens de openbare besluitenlijst van het college van vorige week heeft het college een verz...

Algemene beschouwingen

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 33 woorden

Kleine plusjes, grote zorgen!-Het jaar 2016 is voor de gemeente Woudenberg opnieuw een jaar met grote uitdagingen. Vooral de nog nieuwe taken door de drie grote decentralisaties (Participatiewet, Jeug...

Een nieuwe coalitie

SGP Woudenberg / Actueel / 4 jun. 2014 / 31 woorden

 ‘De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in Woudenberg buitengewoon hoog. Blijkbaar leeft de democratie. Gezien de uitslag was het logisch dat Gemeentebelangen Woudenberg voortrekker zo...

Reactie SGP begroting

SGP Woudenberg / Actueel / 15 okt. 2013 / 39 woorden

Er moet wat gebeuren! Het is de vierde en laatste keer van deze raadsperiode dat we onze algemene beschouwingen geven over de begroting die voor ligt. En dan kunnen we niet anders concluderen dan d...