U zocht op: Kadernota, dit leverde 22 resultaten op.


Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 35 woorden

...an de Jaarrekening, de verantwoording van de afgelopen jaren, en de Kadernota, een belangrijk document voor de komende jaren. Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde. De raadsfracties proefden elkaars...

SGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2016 / 37 woorden

...Hier kunt u de bijdrage van de SGP lezen voor de Algemene Beschouwingen. Tijdens de commissie stonden de Jaarrekening en de Kadernota centraal. Jaarrekening Bij de bespreking van de Jaarrekening vraag...

SGP: Toekomst voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Actueel / 13 jun. 2017 / 31 woorden

...ng wordt op hoofdlijnen vastgesteld. De algemene beschouwingen zijn dit keer bovendien de laatste voor de verkiezingen in 2018. Geen onbelangrijk moment dus. Teruglezen Onze algemene beschouwingen zij...

Algemene beschouwingen

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 38 woorden

...ugde invulling aan te geven.  -Ook is 2016 het jaar waarin het college voornemens is na vele jaren van stagnatie de uitvoering van het Centrumplan weer ter hand te nemen. De SGP-fractie heeft de ...

Eerlijk zullen we alles delen?

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jul. 2014 / 32 woorden

Op voorstel van SGP-raadslid Jan Mulder besluit de gemeenteraad nog geen besluit te nemen over het bestemmingsplan rond Stationsweg 87. Argumenten daarvoor zijn de onduidelijkheid die nog heerst door ...

Eerlijk zullen we alles delen

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2014 / 37 woorden

 De eerste termijn van de commissie werd om des tijds wille schriftelijk ingediend. De SGP-inbreng is hier te lezen (na klikken op link, pagina vernieuwen). In de tweede termijn van de commissie,...

Uitgestoken hand wordt verdiepte kloof

SGP Woudenberg / Actueel / 20 okt. 2018 / 36 woorden

Het was zo ongeveer de meest gehoorde uitdrukking in de commissievergadering van oktober: ‘uitgestoken hand’. Vooral van de kant van de VVD-fractie was de uitgestoken hand hét thema...

SGP: Zorg boven overhead

SGP Woudenberg / Actueel / 26 okt. 2017 / 39 woorden

...Woudenberg. Een concreet punt daarbij is dat het college de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in 2019 weer wil verhogen. Nu wordt dat nog niet vastgesteld, dat moet bij de Kadernota gaan gebe...

SGP verbijsterd over jaknikkende partijen

SGP Woudenberg / Actueel / 6 jul. 2017 / 35 woorden

In de laatste raadsvergadering voor de zomer domineerde een discussie met grote financiele consequenties de agenda. Het gaat om een gigantisch bedrag dat extra gevraagd wordt voor Sportpark De Gr...

SGP wijst op overschotten Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 34 woorden

  Bij de behandeling van de Zomernota, een tussentijdse bijstelling van de Kadernota, onderstreepte fractievoorzitter Henk Jan Molenaar een aantal belangrijke punten voor onze fractie. Uit de Zom...