U zocht op: Jan Mulder, dit leverde 63 resultaten op.


SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

...ze campagne: ondernemers. Daarom vond de campagneaftrap plaats op het bedrijf van een van onze Woudenbergse ondernemers: eierhandel Van Raaij.  De bijeenkomst begon met een hartelijke felicitatie...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 42 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 Januari kwam de sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe sociale huurwon...

SGP blij met oplossing bestemmingsplan

SGP Woudenberg / Actueel / 21 dec. 2017 / 37 woorden

...nd mét een handtekening van SGP, GBW, CU en VVD. Dit amendement werd unaniem aangenomen. Door het amendement moet een initatiefnemer aantonen dat parkeren buiten het eigen terrein gee...

SGP blij met inzet provincie voor N224

SGP Woudenberg / Actueel / 12 dec. 2017 / 38 woorden

...heel blij met deze stap! Geschiedenis Tijdens de raadsvergadering van maart heeft de SGP een motie ingediend die een (deel van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224. In de motie...

SGP kiest voor stabiliteit

SGP Woudenberg / Actueel / 11 nov. 2017 / 35 woorden

...voor stabiliteit. Alle drie de gemeenteraadsleden komen terug in de top van de lijst. De leden waren erg tevreden over de door het bestuur samengestelde concept-kandidatenlijst. Henk-Jan Molenaar (37)...

SGP: 'Zorgvuldigheid bij bestemmingsplannen'

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 39 woorden

... andere een voorontwerp van het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Jan Mulder voerde het woord over de opvallendste dingen uit dit voorontwerp. Dit is een procedurele vraag. De inhoud volgt in november. Ke...

SGP blij met draagvlak Gouden Regen

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 38 woorden

... bij de Woudenberger. Tot onze vreugde hoorden wij dat het plan zodanig is aangepast dat de zienswijzen zijn ingetrokken en er nu draagvlak is bij de direct omwonenden. We hebben het voorstel in ...

SGP stemt met gemengde voelens voor bestemmingsplanwijziging Stationsweg

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 36 woorden

...ein Landaas. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een particuliere woning en er wordt een tweede woning aan toegevoegd. Zowel tijdens de commissie als tijdens de raadsvergadering heeft Jan M...

SGP doet voorstel N224 te ontlasten

SGP Woudenberg / Actueel / 23 mrt. 2017 / 42 woorden

...van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224. In een motie vroeg Jan Mulder namens de SGP van de wethouder met de provincie in gesprek te blijven over verkeersproblematiek op ...

SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 34 woorden

... te realiseren dat nodig is volgens het woonbehoefteonderzoek. Van de kant van de gemeente blijft het echter bij een wat vage doelstelling: “Partijen onderzoeken de mogelijkheden die de gemeente...