U zocht op: Jan Mulder, dit leverde 65 resultaten op.


SGP-motie unaniem aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 5 jul. 2018 / 42 woorden

Donderdagavond werd een SGP-motie in de raad unaniem aangenomen. Raadslid Jan Mulder diende een motie in waarin hij het college opriep zich dit jaar nog te bezinnen op de toekomst van Woudenberg en op...

SGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2018 / 43 woorden

...was het bestemmingsplan Hoevelaar. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Het is volgens hem een goede zaak dat er snel weer wordt gebouwd in Woudenberg. Dat is belangrijk voor de toekomst van Wou...

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

...ze campagne: ondernemers. Daarom vond de campagneaftrap plaats op het bedrijf van een van onze Woudenbergse ondernemers: eierhandel Van Raaij.  De bijeenkomst begon met een hartelijke felicitatie...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 42 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 Januari kwam de sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe sociale huurwon...

SGP blij met oplossing bestemmingsplan

SGP Woudenberg / Actueel / 21 dec. 2017 / 37 woorden

...nd mét een handtekening van SGP, GBW, CU en VVD. Dit amendement werd unaniem aangenomen. Door het amendement moet een initatiefnemer aantonen dat parkeren buiten het eigen terrein gee...

SGP blij met inzet provincie voor N224

SGP Woudenberg / Actueel / 12 dec. 2017 / 38 woorden

...heel blij met deze stap! Geschiedenis Tijdens de raadsvergadering van maart heeft de SGP een motie ingediend die een (deel van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224. In de motie...

SGP kiest voor stabiliteit

SGP Woudenberg / Actueel / 11 nov. 2017 / 35 woorden

...voor stabiliteit. Alle drie de gemeenteraadsleden komen terug in de top van de lijst. De leden waren erg tevreden over de door het bestuur samengestelde concept-kandidatenlijst. Henk-Jan Molenaar (37)...

SGP: 'Zorgvuldigheid bij bestemmingsplannen'

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 39 woorden

... andere een voorontwerp van het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Jan Mulder voerde het woord over de opvallendste dingen uit dit voorontwerp. Dit is een procedurele vraag. De inhoud volgt in november. Ke...

SGP blij met draagvlak Gouden Regen

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 38 woorden

... bij de Woudenberger. Tot onze vreugde hoorden wij dat het plan zodanig is aangepast dat de zienswijzen zijn ingetrokken en er nu draagvlak is bij de direct omwonenden. We hebben het voorstel in ...

SGP stemt met gemengde voelens voor bestemmingsplanwijziging Stationsweg

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 36 woorden

...ein Landaas. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een particuliere woning en er wordt een tweede woning aan toegevoegd. Zowel tijdens de commissie als tijdens de raadsvergadering heeft Jan M...