U zocht op: Jan Mulder, dit leverde 67 resultaten op.


SGP: 'Woningmarkt vraagt om concrete acties'

SGP Woudenberg / Actueel / 8 jan. 2019 / 38 woorden

...isie 2019+ Voor de SGP een bijzonder belangrijk onderwerp. Jan Mulder voerde het woord. Zijn inbreng treft u hieronder aan: Inleiding Voorzitter, twee weken geleden kwam er een relatief groot project ...

Sociale huur: hoe zit het echt?

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 38 woorden

... in commissie en raad niet duidelijk geworden wat de wethouder heeft gedaan om de afspraak toch na te komen. Wilde de oppositie hiermee de hele ontwikkeling wegstemmen? Nee, zeker niet. Het plan is he...

College kan niet onderbouwen waarom het afspraken niet nakomt

SGP Woudenberg / Actueel / 12 sep. 2018 / 37 woorden

... 20 woningen minstens 20% benut zal worden voor sociale huur. Daarom vond de SGP het nogal merkwaardig dat in dit plan niet wordt voldaan aan deze afspraak. Extra pijnlijk is dat de argumentatie van h...

SGP-motie unaniem aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 5 jul. 2018 / 42 woorden

Donderdagavond werd een SGP-motie in de raad unaniem aangenomen. Raadslid Jan Mulder diende een motie in waarin hij het college opriep zich dit jaar nog te bezinnen op de toekomst van Woudenberg en op...

SGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2018 / 43 woorden

...was het bestemmingsplan Hoevelaar. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Het is volgens hem een goede zaak dat er snel weer wordt gebouwd in Woudenberg. Dat is belangrijk voor de toekomst van Wou...

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

...ze campagne: ondernemers. Daarom vond de campagneaftrap plaats op het bedrijf van een van onze Woudenbergse ondernemers: eierhandel Van Raaij.  De bijeenkomst begon met een hartelijke felicitatie...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 42 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 Januari kwam de sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe sociale huurwon...

SGP blij met oplossing bestemmingsplan

SGP Woudenberg / Actueel / 21 dec. 2017 / 37 woorden

...nd mét een handtekening van SGP, GBW, CU en VVD. Dit amendement werd unaniem aangenomen. Door het amendement moet een initatiefnemer aantonen dat parkeren buiten het eigen terrein gee...

SGP blij met inzet provincie voor N224

SGP Woudenberg / Actueel / 12 dec. 2017 / 38 woorden

...heel blij met deze stap! Geschiedenis Tijdens de raadsvergadering van maart heeft de SGP een motie ingediend die een (deel van de) oplossing aandraagt voor de verkeersdruk op de N224. In de motie...

SGP kiest voor stabiliteit

SGP Woudenberg / Actueel / 11 nov. 2017 / 35 woorden

...voor stabiliteit. Alle drie de gemeenteraadsleden komen terug in de top van de lijst. De leden waren erg tevreden over de door het bestuur samengestelde concept-kandidatenlijst. Henk-Jan Molenaar (37)...