U zocht op: Jaarrekening, dit leverde 10 resultaten op.


SGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2016 / 39 woorden

...griffie. Hier kunt u de bijdrage van de SGP lezen voor de Algemene Beschouwingen. Tijdens de commissie stonden de Jaarrekening en de Kadernota centraal. Jaarrekening Bij de bespreking van de Jaarreken...

Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 38 woorden

De avond van dinsdag 20 mei stond in het gemeentehuis in het teken van de Jaarrekening, de verantwoording van de afgelopen jaren, en de Kadernota, een belangrijk document voor de komende jaren. Allerl...

SGP dient amendement in om geld voor de zorg te behouden

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jul. 2016 / 36 woorden

Tijdens de raadsvergadering van juli werden twee amendementen ingediend, waaronder één van de SGP. In de Jaarrekening blijft een kleine 280.000 euro over. Het voorstel van het college i...

SGP: Toekomst voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Actueel / 13 jun. 2017 / 38 woorden

In de maand juni is het altijd weer tijd voor de kadernota en daarmee ook voor de algemene beschouwingen. U kunt de discussie rondom de kadernota zien als de belangrijkste politieke discussie van het ...

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 40 woorden

...st zien we ook dat de afstanden tot de dorpskern enorm zijn en dat het contour van het dorp wordt vervormd. Voor de SGP-fractie is instemmen met fase 2 en 3 na vaststelling van dit plan geen vanzelfsp...

Hoe houden we de aula?

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 39 woorden

Jaarrekening Als eerste agendapunt op de agenda van 23 juni staat de Jaarrekening 2014. Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar het woord. Hij spreekt van een lichtpuntje, die veroorzaakt wordt door inc...

Interessante Raadsvergadering

SGP Woudenberg / Actueel / 1 okt. 2014 / 35 woorden

...e grondbeleid. Het begrotingssaldo is na deze greep een heel stuk gunstiger geworden. Hier spreekt geen transparantie uit. Bovendien staat op dit moment de reserve grondbeleid onder grotere druk dan d...

Over de zondag, zorg en gronden

SGP Woudenberg / Actueel / 13 sep. 2014 / 33 woorden

Naar aanleiding van een vraag van raadslid Jan Mulder doet de burgemeester de toezegging dat de Gemeenteraad in het vervolg alle collegebesluiten (ook de zogenaamde paraafbesluiten) zal ontvangen. Naa...

Commissievergadering 10 september

SGP Woudenberg / Actueel / 11 sep. 2013 / 35 woorden

SGP-raadslid Jan Mulder stelde in de Rondvraag een tweetal vragen aan het college. Allereerst vroeg hij of de administratie van de graven intussen op orde is. Oud-wethouder Schreuder had dit toegeze...

Raad 27 juni

SGP Woudenberg / Actueel / 29 jun. 2013 / 32 woorden

Zoals gebruikelijk, was de raadsvergadering vlak voor het zomerreces weer goed gevuld. Meerdere zaken passeerden de revue. Bij de behandeling ingekomen stukken vroeg Dick Lokhorst naar woonlocaties en...