U zocht op: Inwonersparticipatie, dit leverde 9 resultaten op.


SGP: 'Zorgvuldigheid bij bestemmingsplannen'

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 34 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 9 mei stond onder andere een voorontwerp van het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Jan Mulder voerde het woord over de opvallendste dingen uit dit voorontwerp....

SGP blij met draagvlak Gouden Regen

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 38 woorden

In oktober werd een bestemmingsplanwijziging voor de Gouden Regen op voorstel van de SGP van de agenda gehad. Reden was het ontbreken van de minste vorm van draagvlak bij omwonenden. Hoe dat hele proc...

SGP steunt oplossing Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 35 woorden

Een intussen slepende discussie werd tijdens de raad van 22 november afgerond. Al voor de zomer kwam er een bestemmingsplan voor de Griftdijk naar de Raad. SGP heeft destijds zeer kritisch ingestoken...

Gouden Regen van de agenda

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 37 woorden

  Bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van oktober stelde Jan Mulder voor om de behandeling van het bestemmingsplan Gouden Regen van de agenda te halen. De omwonend...

SGP: Meer aandacht voor agrariërs in regio

SGP Woudenberg / Actueel / 5 okt. 2016 / 32 woorden

  De Regio Amersfoort (waarin o.a. Amersfoort, Barneveld en Woudenberg participeren) heeft besloten een regionale ruimtelijke visie op te stellen. Onderwerpen als wonen, economie en landschap wor...

SGP: Bewoners rond Gouden Regen niet meegenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 5 okt. 2016 / 36 woorden

Voor het terrein van Ekris 40, gelegen tussen verschillende onderdelen van het Groene Woud en achter de Magnoliasingel, is een plan ontwikkeld om drie extra woningen te creëren. De bewoner ...

SGP stemt tegen plannen Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jul. 2016 / 38 woorden

Tijdens de raad van juli stonden de plannen rondom de Griftdijk op de agenda. De SGP-fractie is daar altijd kritisch over geweest. Tijdens deze Raad zag de SGP zich genoodzaakt tegen deze plannen te ...

SGP kritisch over plannen Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 30 jun. 2016 / 34 woorden

Tijdens de tweede commissie van juni staat eigenlijk de Griftdijk centraal. Eerst werd de kernrandzonevisie besproken, die is opgesteld om de plannen aan de Griftdijk mogelijk te maken. Daarna bespra...

Cliëntenparticipatie

SGP Woudenberg / Actueel / 25 feb. 2016 / 37 woorden

De raadsvergadering van februari 2016 stond vooral in het teken van cliëntenparticipatie. Raadslid Jan van den Dool voerde een hevig pleidooi om cliënten beter te betrekken bij het beleid. E...