U zocht op: Huishoudelijke Hulp, dit leverde 11 resultaten op.


SGP in actie voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mei 2017 / 37 woorden

... VNG was de vaststelling van de hoogte van PGB (persoonsgebonden budget) voorbehouden aan de Raad. In Woudenberg gaat het college hierover. Helaas was dit niet meer in de ene week tussen commissie en ...

SGP op de bres voor Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 40 woorden

Jan van den Dool sprak namens de SGP over de verordening van het Sociaal Domein. Het gaat hier om een integrale verordening voor alle delen van het sociaal domein. Van den Dool had vier belangrijke pu...

College volgt SGP in extra geld huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 22 sep. 2016

SGP wijst op overschotten Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 38 woorden

...rnota blijkt dat de gemeente in 2015 een bedrag van ongeveer €650.000,- over heeft gehouden op het Sociaal Domein. Eerder hebben we hier al op gewezen. Pijnlijk is vooral dat er bij de voorzienin...

SGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2016 / 37 woorden

... Sociaal Domein. Hij brengt onder de aandacht dat de gemeente vorig jaar 800,000 euro vanuit het Rijk binnenkreeg voor de Huishoudelijke Hulp, daarbij kwam er 200,000 euro binnen aan eigen bijdrages. ...

SGP vraagt aandacht voor de zorg

SGP Woudenberg / Actueel / 12 jan. 2016 / 39 woorden

...Bij de vragenronde stelde Jan van den Dool namens de SGP opnieuw een vraag over de Huishoudelijke Hulp. Sinds de staatssecretaris een akkoord heeft gesloten met een aantal zorgpartijen krijgen gemeent...

SGP stemt tegen begroting om voorbarige bezuiniging sociaal domein

SGP Woudenberg / Actueel / 29 okt. 2015 / 37 woorden

Belangrijkste punt van de behandeling in een oktoberraad is natuurlijk de begroting. De SGP was bij de begroting voor 2017 vooral ontstemd over het feit dat er in 2016 bezuinigd dreigt te worden op de...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 35 woorden

 Het eerste stuk dat besproken wordt is het Masterplan Hoevelaar. Frans Hazeleger, voor het eerst aanwezig als plaatsvervangend commissielid, voert het woord. Hij wijst op de trouw van de SGP-raa...

Verbeter de zorg - 3: Duurzame financiƫn

SGP Woudenberg / Actueel / 16 mrt. 2018 / 41 woorden

  Er is op dit moment nog weinig sturing mogelijk als het gaat om zorggelden. Er is sprake van een dreigend regionaal tekort, maar of en in welke mate dat ook werkelijkheid zal worden is niet bek...

SGP: Zorg boven overhead

SGP Woudenberg / Actueel / 26 okt. 2017 / 39 woorden

Bij de behandeling van de begroting 2018 was het weer het sociaal domein dat veel aandacht vroeg. Er wordt in de begroting gesteld dat er bezuinigd zal moeten worden op de zorg in Woudenberg. Een conc...