U zocht op: Hoevelaar, dit leverde 8 resultaten op.


SGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2018 / 41 woorden

Een belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie was het bestemmingsplan Hoevelaar. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Het is volgens hem een goede zaak dat er snel weer wordt gebouwd in...

Afronding dossier Spoolderberg

SGP Woudenberg / Actueel / 10 feb. 2017 / 33 woorden

...p verzoek van projectontwikkelaar Spoolderberg juridisch eigenaar geworden van een grote grondpositie in het plangebied Hoevelaar. Voorwaarde daarbij was dat de gemeente geen (financiële) risico&...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 37 woorden

 Het eerste stuk dat besproken wordt is het Masterplan Hoevelaar. Frans Hazeleger, voor het eerst aanwezig als plaatsvervangend commissielid, voert het woord. Hij wijst op de trouw van de SGP-raa...

Algemene Beschouwingen SGP

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 35 woorden

...waarin we de liefde tot onze naasten, de barmhartgheid, ook als gemeente praktisch gestalte kunnen geven. Helaas worden we nu geconfronteerd met fors oplopende kosten in het Sociaal Domein. We steunen...

SGP-motie unaniem aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 5 jul. 2018 / 34 woorden

...jn leefbaar blijft.  Achtergrond De provincie Utrecht is intussen bezig met de Omgevingsvisie. Dit is een document waarin verder vooruit wordt gekeken dan in de huidige documenten, het jaar 2050 ...

SGP kiest voor stabiliteit

SGP Woudenberg / Actueel / 11 nov. 2017 / 33 woorden

...an Mulder (52) en Jan van den Dool (33) en nieuwkomer Henry van Veldhuizen (48). Mulder, sinds september 2004 raadslid, is directeur bij een accountants- en adviesbureau in Dodewaard. Van den Dool, ra...

SGP stelt vragen over Spoolderberg

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jan. 2016 / 38 woorden

...gaat in dit dossier om een overeenkomst, die vorig jaar bij de Raad is komen te liggen. Deze overeenkomst is een gevolg van een besluit uit 2002/3 waarin is besloten tot juridische aankoop van gronden...

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 39 woorden

...cijfers te zijn. Jan van den Dool spreekt daarover namens de SGP zijn teleurstelling uit. Bij de behandeling van het Masterplan Hoevelaar dient Jan Mulder namens de SGP een motie in. Hierin onderstree...