U zocht op: Griftdijk, dit leverde 5 resultaten op.


SGP steunt oplossing Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 42 woorden

...ber afgerond. Al voor de zomer kwam er een bestemmingsplan voor de Griftdijk naar de Raad. SGP heeft destijds zeer kritisch ingestoken. Dat had te maken met een aantal aspecten. Eén van die asp...

SGP stemt tegen plannen Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 7 jul. 2016 / 40 woorden

Tijdens de raad van juli stonden de plannen rondom de Griftdijk op de agenda. De SGP-fractie is daar altijd kritisch over geweest. Tijdens deze Raad zag de SGP zich genoodzaakt tegen deze plannen te ...

SGP kritisch over plannen Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 30 jun. 2016 / 38 woorden

Tijdens de tweede commissie van juni staat eigenlijk de Griftdijk centraal. Eerst werd de kernrandzonevisie besproken, die is opgesteld om de plannen aan de Griftdijk mogelijk te maken. Daarna bespra...

SGP vraagt om betrokkenheid burgers bij kernrandzonevisie

SGP Woudenberg / Actueel / 26 mei 2016 / 35 woorden

Tijdens de Raadsvergadering van mei 2016 werd besloten de kernrandzonevisie door te schuiven naar de vergadering van juni. De SGP had met een aantal andere partijen kritiek uitgeoefend op de mate van ...

SGP kritisch over kernrandzonevisie college

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mei 2016 / 35 woorden

Aan het begin van de commissievergadering maakte Jan Mulder namens de SGP een punt van orde. Het geagendeerde punt Kernrandvisie was wat de SGP-fractie betreft nog niet rijp voor besluitvorming. ...