U zocht op: Gezin, dit leverde 32 resultaten op.


Beter voor gezinnen

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 40 woorden

Gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving, landelijk en lokaal. Woudenberg is een Gezinsvriendelijk dorp en de SGP wil dat graag zo houden en verbeteren. Belangrijke aspecten daarin zijn voldoende...

SGP: 'Woningmarkt vraagt om concrete acties'

SGP Woudenberg / Actueel / 8 jan. 2019 / 34 woorden

Op de agenda van 8 januari 2019 stond onder andere de Woonvisie 2019+ Voor de SGP een bijzonder belangrijk onderwerp. Jan Mulder voerde het woord. Zijn inbreng treft u hieronder aan: Inleiding Voorzit...

SGP: Realisatie sociale huur onverminderd zorgelijk

SGP Woudenberg / Actueel / 16 jan. 2018 / 35 woorden

Tijdens de commissievergadering van 16 januari kwam de sociale huur opnieuw terug. Jan Mulder sprak namens de SGP de zorgen uit die nog steeds bestaan over het achterblijven van nieuwe sociale huurwon...

Sociale huur: hoe zit het echt?

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 40 woorden

Op Twitter is er een discussie gaande over ‘feiten’. Het draait allemaal om de invulling van het INBO-pand aan de Geeresteinselaan. Hoe zit het echt? Waar gaat het over? Het pand van de IN...

Verbeter de zorg - 2: Passende en snelle zorg!

SGP Woudenberg / Actueel / 13 mrt. 2018 / 40 woorden

Passende zorg is één van onze speerpunten bij het thema zorg. Wat bedoelen we met passende zorg? Cliënten met een zorgvraag moeten de zorg krijgen die ze echt nodig hebben.  Da...

Uit de pers: meer sociale huur

SGP Woudenberg / Actueel / 7 mrt. 2018 / 33 woorden

Naar aanleiding van de aangenomen SGP-motie over realisatie van voldoende sociale huurwoningen schreef De Woudenberger een mooi artikel, waarin (ook voor ons) duidelijk werd dat onze motie niet alleen...

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

1 februari, een krappe twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart, hebben we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan een van de...

SGP blij met inzet provincie voor N224

SGP Woudenberg / Actueel / 12 dec. 2017 / 42 woorden

De provincie overweegt het pand Meubin aan te kopen om de aansluiting van de N227 op de A12 bij Maarn volledig te maken. Dit is een direct gevolg van de aangenomen SGP-motie van maart j.l. Uiteraard z...

Voorrang voor woningzoekende Woudenberger

SGP Woudenberg / Actueel / 2 aug. 2017 / 31 woorden

Op 2 augustus, vandaag dus, gaat de nieuwe huisvestingsverordening van Woudenberg in. Deze verordening zorgt ervoor dat 25% van de sociale huurwoningen met voorrang kunnen worden toegewezen aan Wouden...

SGP: Profijtbeginsel geldt ook voor sport

SGP Woudenberg / Actueel / 27 jun. 2017 / 35 woorden

Bij de commissievergadering van dinsdagavond stond er een bijzonder voorstel op de agenda. Het college stelt voor €187.000,- extra ter beschikking te stellen voor de renovatie van Sportpark De Gr...