U zocht op: Frans Hazeleger, dit leverde 10 resultaten op.


SGP steunt aanvraag biologische varkensstal

SGP Woudenberg / Actueel / 3 okt. 2017 / 39 woorden

...n een varkensstal maken. Daar is veel onrust over ontstaan in de buurt en ook de provincie heeft bezwaren tegen het plan. Onze fractie heeft alle argumenten gewogen en uiteindelijk de a...

SGP: Zorggeld naar de zorg

SGP Woudenberg / Actueel / 7 dec. 2016 / 40 woorden

...ciaal Domein. Hadden we het Sociaal Domein niet gehad, dan hadden we nu een paar ton in de min gestaan voor 2016. Eerder is er al 80.000 euro van het Sociaal Domein naar de algemene middelen gegaan. D...

SGP: Meer aandacht voor agrariërs in regio

SGP Woudenberg / Actueel / 5 okt. 2016 / 38 woorden

...egionaal geregeld. Om te komen tot die visie is er een ruimtelijke atlas opgesteld en vijftien vragen die in de visie beantwoord moeten gaan worden. Aan de commissie is gevraagd om eventuele vragen to...

SGP stelt vragen over Prins Hendrikstraat

SGP Woudenberg / Actueel / 5 okt. 2016 / 35 woorden

...baarheid. Bij de behandeling van dit plan in de commissie van oktober waren verschillende insprekers. Vooral de massiviteit van het gebouw bleek een bezwaar. Namens de SGP-fractie voerde com...

SGPJ Vallei & Rijn organiseert verkiezingsdebat

SGP Woudenberg / Actueel / 12 feb. 2014 / 38 woorden

...enheid een verkiezingsspeech uit te spreken; ze gaan in op de vraag hoe Woudenberg er over 4 jaar volgens hen moet uitzien. Ronald de Snoo van de GemeenteBelangen Woudenberg begint. “Wij willen een p...

Zorg ontbrekend thema in Woudenbergse campagne

SGP Woudenberg / Actueel / 6 mrt. 2018 / 37 woorden

Terwijl zorg sinds 2015 één van de kerntaken van de gemeente is, is het opvallend genoeg een ontbrekend thema in de verkiezingscampagne in ons dorp. De SGP had verwacht, juist vanwege de...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 39 woorden

 Het eerste stuk dat besproken wordt is het Masterplan Hoevelaar. Frans Hazeleger, voor het eerst aanwezig als plaatsvervangend commissielid, voert het woord. Hij wijst op de trouw van de SGP-raa...

Woningtoewijzing in de regio

SGP Woudenberg / Actueel / 26 apr. 2014 / 34 woorden

...besluit echter niet terug. Het belangrijkste agendapunt van deze avond is het nieuwe systeem van het toewijzen van sociale huurwoningen. Nu wordt per plaats ingeschreven, na de verandering gebeurt ins...

SGPJ organiseert verkiezingsdebat

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jan. 2014 / 37 woorden

...19 maart?’. Elke Woudenbergse partij zal door een jongere worden vertegenwoordigd in het debat. De burgemeester zal leiding geven aan de discussie. Frans Hazeleger en Koos-jan de Jager (beide...

F. (Frans) Hazeleger

SGP Woudenberg / Gezichtenboek