U zocht op: FoodValley, dit leverde 4 resultaten op.


Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 36 woorden

De avond van dinsdag 20 mei stond in het gemeentehuis in het teken van de Jaarrekening, de verantwoording van de afgelopen jaren, en de Kadernota, een belangrijk document voor de komende jaren. Allerl...

SGP: Toekomst voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Actueel / 13 jun. 2017 / 38 woorden

In de maand juni is het altijd weer tijd voor de kadernota en daarmee ook voor de algemene beschouwingen. U kunt de discussie rondom de kadernota zien als de belangrijkste politieke discussie van het ...

Inbreng SGP-fractie op 25 juni

SGP Woudenberg / Actueel / 27 jun. 2014 / 40 woorden

... af hoe het komt dat de VRU pas laat is gekomen met de aanscherping. Is er geen standaardprocedure? De opbrengst valt de SGP-fractie tegen. Molenaar vraagt zich af wat de reden is van deze minimale wi...

SGP over bezuinigingsdialoog en scholen

SGP Woudenberg / Actueel / 12 feb. 2014 / 36 woorden

...erking stelt Van Bentum dat de bezuiniging op de voedselbank niet verstandig is. Tenslotte kondigt de fractievoorzitter van de SGP een motie in om een consistentie aan te brengen in het subsidiebeleid...