U zocht op: Duurzaamheid, dit leverde 15 resultaten op.


SGP daagt jou uit!

SGP Woudenberg / Actueel / 5 mrt. 2018 / 40 woorden

De SGP organiseert op vrijdag 9 maart in De Voorhof een avond over één van de speerpunten in de campagne: Beter voor de aarde. Tijdens deze avond zal de SGP-Duurzaamheidskandidaat, Henry...

Inbreng SGP-fractie op 25 juni

SGP Woudenberg / Actueel / 27 jun. 2014 / 40 woorden

Aan het begin van de avond stelt raadslid Mulder een vraag over een overleg rond het Henschotermeer. Hij vraagt de wethouder wat hij bedoelt met een ‘positief verlopen’ overleg. Er blijkt één lijn...

Beter voor de aarde

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 38 woorden

God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar mogen de natuurlijke bron...

SGP kiest voor stabiliteit

SGP Woudenberg / Actueel / 11 nov. 2017 / 29 woorden

Op de ledenvergadering van SGP Woudenberg die donderdag 9 november werd gehouden, is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. De SGP heeft gekozen voor stabiliteit. ...

Discussie over parkeren

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 30 woorden

Tijdens de Raad van april ontstond er een brede discussie over parkeren in Woudenberg. Aanleiding was het bestemmingsplan Voorstraat 30-32. In dat bestemmingsplan zijn 10 parkeerplekken gerealiseerd. ...

Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 43 woorden

...keer per jaar aan de weg zet en niet meer naar de milieustraat gaat, gaat meer betalen dan dit jaar (26 keer per jaar de kliko aan de weg en 10 keer gratis naar de milieustraat). Voor ons zijn vijf di...

SGP kritisch over proces diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 35 woorden

  Een belangrijk punt tijdens de commissie van september was de bespreking van de tarieven van Diftar. Eerder heeft de SGP-fractie al ingestemd met het systeem van Diftar (gedifferentieerd t...

Diftar aangenomen in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 35 woorden

Tijdens de discussie over de toetreding tot de ROVA tijdens de raadsvergadering van maart, stelde Henk Jan Molenaar namens de SGP nog een serie vragen. De SGP-fractie stond redelijk kritisch tegenover...

Discussie Diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 36 woorden

Een belangrijk agendapunt van de commissie in maart was de afvalverzameling. Het college stelde voor om het ophalen van afval voortaan via de ROVA te regelen. Dit betekent concreet dat restafval ...

Commissie mei 2015

SGP Woudenberg / Actueel / 12 mei 2015 / 38 woorden

Bij de rondvraag vraagt Jan Mulder namens de SGP naar de stand van zaken rond Stationsweg West 87 en rond de provinciale werf. Ook vraagt hij naar de huidige stand van zaken rond het consumentenplein....