U zocht op: Dorpshart, dit leverde 12 resultaten op.


SGP: "Inhoudelijk mooie punten"

SGP Woudenberg / Actueel / 31 mei 2018 / 37 woorden

...en meermaals de aandacht voor gevraagd. De zinsnede die nu in het coalitieprogramma is opgenomen zien wij als voldoende concreet om vertrouwen te hebben in een goede uitkomst. Het bouwen aan een toeko...

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2018 / 32 woorden

1 februari, een krappe twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart, hebben we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan een van de...

SGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

SGP Woudenberg / Actueel / 3 jul. 2017 / 34 woorden

Onze fractie heeft deze week schriftelijke vragen gesteld. Een toelichting. Achtergrond Het college van B&W heeft met op 4 mei 2017 toestemming gegeven voor het houden van de braderie Henschotermeer g...

Behandeling centrumplan in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 35 woorden

In de raadsvergadering van maart stond het aangepaste centrumplan van het college op de agenda. Tijdens de discussie over het centrumplan voerden eerst alle fracties het woord, waarbij ze ook amendeme...

College neemt delen SGP-centrumplan over

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 31 woorden

Het eerste grote agendapunt van de commissievergadering van maart was het centrumplan. Nadat het college in september 2015 een conceptplan heeft gepresenteerd, zijn veel zienswijzen (waaronder een al...

SGP: "Geen autoluw centrum in Woudenberg"

SGP Woudenberg / Actueel / 13 okt. 2015 / 32 woorden

In het verkiezingsprogramma van de SGP bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen was het centrum een prominent onderwerp. Aan het begin van deze collegeperiode heeft de SGP dan ook nadrukkelijk ...

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 38 woorden

Als ingekomen stuk staat op de agenda de voortgangsrapportage van het Sociaal Domein. Helaas blijken er nog steeds geen actuele cijfers te zijn. Jan van den Dool spreekt daarover namens de SGP zijn te...

Hoe houden we de aula?

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 35 woorden

Jaarrekening Als eerste agendapunt op de agenda van 23 juni staat de jaarrekening 2014. Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar het woord. Hij spreekt van een lichtpuntje, die veroorzaakt wordt door inc...

SGP-spreekuur

SGP Woudenberg / Actueel / 3 jan. 2015 / 38 woorden

Als SGP raadsleden willen wij ons ook in 2015 inzetten voor Woudenberg, en u als Woudenbergers. Daarvoor blijven wij ook in 2015 graag met u in contact. U kunt ons bereiken via telefoon en e-mail (zie...

Een nieuwe coalitie

SGP Woudenberg / Actueel / 4 jun. 2014 / 31 woorden

 ‘De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in Woudenberg buitengewoon hoog. Blijkbaar leeft de democratie. Gezien de uitslag was het logisch dat Gemeentebelangen Woudenberg voortrekker zo...