U zocht op: Diftar, dit leverde 9 resultaten op.


SGP kritisch over proces diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 39 woorden

...september was de bespreking van de tarieven van Diftar. Eerder heeft de SGP-fractie al ingestemd met het systeem van Diftar (gedifferentieerd tarief restafval) en ook met toetreding tot ROVA. We ...

SGP pleit voor variatie in tarieven Milieustraat

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 38 woorden

In november heeft de Raad ingestemd met een amendement van de SGP, waardoor er in 2017 een weegbrug komt op de milieustraat. Zo blijft het mogelijk om grof huishoudelijk afval op de milieustraat te br...

Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 37 woorden

...reen goedkoper. De gemeente kan uw afvalstoffenheffing namelijk absoluut niet gebruiken voor wat anders! Dat is wettelijk verboden. • Het werkt. Er zijn meer gemeenten die werken met Diftar bij R...

Milieustraat blijft open voor restafval

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 36 woorden

Het college stelde tijdens de commissie voor om voortaan geen grof huishoudelijk restafval toe te laten op de Milieustraat. De SGP had daar grote moeite mee. Tijdens de raadsvergadering kwamen twee a...

Tarieven diftar met steun van SGP aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 sep. 2016 / 35 woorden

  Tijdens de behandeling van de tarieven van de afvalstoffenheffing stond een SGP-voorstel centraal. Voorstel van het college is om een vastrecht per kliko te vragen (140,-) en daarbovenop per pl...

Diftar aangenomen in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 35 woorden

Tijdens de discussie over de toetreding tot de ROVA tijdens de raadsvergadering van maart, stelde Henk Jan Molenaar namens de SGP nog een serie vragen. De SGP-fractie stond redelijk kritisch tegenover...

Discussie Diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 36 woorden

Een belangrijk agendapunt van de commissie in maart was de afvalverzameling. Het college stelde voor om het ophalen van afval voortaan via de ROVA te regelen. Dit betekent concreet dat restafval ...

Beter voor de aarde

SGP Woudenberg / Dossiers / 2 feb. 2018 / 38 woorden

God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bebouwen en te bewaren. Goed rentmeesterschap is daarom belangrijk. We mogen van de vruchten van de aarde genieten, maar mogen de natuurlijke bron...

SGP bedankt Wolfswinkel

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 34 woorden

Vanmorgen heeft onze fractie de firma Wolfswinkel bedankt voor hun jarenlange dienst in Woudenberg. Met onze voltallige fractie hebben we de mensen van Wolfswinkel een taart overhandigd als blijk van...