U zocht op: Bestuur, dit leverde 31 resultaten op.


Bestuur

SGP Woudenberg / Pagina's

Verslag avond provinciehuis

SGP Woudenberg / Actueel / 7 feb. 2013 / 38 woorden

Aan het begin van de avond gaf dhr. R. Plasterk zijn visie: Minister Plasterk ziet de procedure van het fusietraject positief tegemoet. Zijn doel is het Bestuur van de provincies Noord-Holland, Utre...

Jan Arie Messemaker

SGP Woudenberg / Gezichtenboek

SGP kiest voor stabiliteit

SGP Woudenberg / Actueel / 11 nov. 2017 / 29 woorden

Op de ledenvergadering van SGP Woudenberg die donderdag 9 november werd gehouden, is de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. De SGP heeft gekozen voor stabiliteit. ...

Afronding dossier Spoolderberg

SGP Woudenberg / Actueel / 10 feb. 2017 / 28 woorden

Korte samenvatting: "College erkent gebrekkig informeren gemeenteraad in dossier Spoolderberg" In 2003 is de gemeente op verzoek van projectontwikkelaar Spoolderberg juridisch eigenaar geworden van ee...

SGP steunt oplossing Griftdijk

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 35 woorden

Een intussen slepende discussie werd tijdens de raad van 22 november afgerond. Al voor de zomer kwam er een bestemmingsplan voor de Griftdijk naar de Raad. SGP heeft destijds zeer kritisch ingestoken...

SGP: Actieplan vergunninghouders niet concreet genoeg

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 39 woorden

  Namens de SGP pleitte raadslid Jan van den Dool tijdens de raad van oktober voor een concrete uitwerking in scenario’s als het gaat om de huisvesting van vergunninghouders. Tot in de...

Gouden Regen van de agenda

SGP Woudenberg / Actueel / 27 okt. 2016 / 37 woorden

  Bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van oktober stelde Jan Mulder voor om de behandeling van het bestemmingsplan Gouden Regen van de agenda te halen. De omwonend...

SGP kritisch op Actieplan vergunninghouders

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2016 / 38 woorden

  Op de agenda van de commissie in oktober stond een actieplan opvang en integratie vergunninghouders. Namens de SGP voerde Jan van den Dool het woord. De SGP heeft bij de Algemene Beschouwi...

SGP vraagt aandacht voor budgetrecht Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 2 feb. 2016 / 35 woorden

In de commissie van febrauri had de SGP zelf een punt geagendeerd. Henk Jan Molenaar heeft een notitie en een conceptmotie opgesteld om te voorkomen dat de informatievoorziening en besluitvorming ove...