U zocht op: Bestemmingsplan, dit leverde 29 resultaten op.


SGP blij met oplossing bestemmingsplan

SGP Woudenberg / Actueel / 21 dec. 2017 / 34 woorden

Vorige week hebben we op onze website verslag gedaan van de nogal bijzondere vertoning rondom het Bestemmingsplan Bebouwde Kom (https://woudenberg.sgp.nl/actueel/bizarre-vertoning-Bestemmingsplan/7793...

Bizarre vertoning bestemmingsplan

SGP Woudenberg / Actueel / 13 dec. 2017 / 34 woorden

Tijdens de commissievergadering van 12 december stond een bijzonder punt op de agenda: een initiatiefvoorstel van drie partijen. CU, GBW en CDA wilden een amendement dat ze bij de vorige raadsvergader...

SGP: 'Zorgvuldigheid op 1 bij bestemmingsplan'

SGP Woudenberg / Actueel / 7 nov. 2017 / 40 woorden

Dinsdagavond stond het Bestemmingsplan Bebouwde Kom op de agenda van de commissie. Daarbij heeft de SGP veel concrete punten aan de orde gesteld. Het algemene punt dat boven kwam drijven, is dat de SG...

SGP: 'Zorgvuldigheid bij bestemmingsplannen'

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 36 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 9 mei stond onder andere een voorontwerp van het Bestemmingsplan Bebouwde Kom. Jan Mulder voerde het woord over de opvallendste dingen uit dit voorontwerp....

SGP stemt met gemengde voelens voor bestemmingsplanwijziging Stationsweg

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 37 woorden

Tijdens de commissievergadering van 4 april 2017 lag een Bestemmingsplanwijziging voor dat betrekking had op een klein gedeelte van de Stationsweg Oost. Het gaat om het gedeelte dat grenst aan Klein L...

Inbreng SGP-fractie op 25 juni

SGP Woudenberg / Actueel / 27 jun. 2014 / 40 woorden

Aan het begin van de avond stelt raadslid Mulder een vraag over een overleg rond het Henschotermeer. Hij vraagt de wethouder wat hij bedoelt met een ‘positief verlopen’ overleg. Er blijkt één lijn...

Commissievergadering 11 juni 2013

SGP Woudenberg / Actueel / 17 jun. 2013 / 31 woorden

De raadsvergadering van 11 juni jl. geeft veel gedetailleerde en specialistische informatie. Zaken als regionale samenwerking, de herziening van het Bestemmingsplan buitengebied en het sociaal jaarv...

SGP steunt aanvraag biologische varkensstal

SGP Woudenberg / Actueel / 3 okt. 2017 / 35 woorden

Op de agenda van de commissievergadering van 3 oktober stond een voorstel op de agenda om een biologische varkensstal mogelijk te maken. De initiatiefnemer aan Slappedel had een vergunning om een koei...

SGP blij met draagvlak Gouden Regen

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mei 2017 / 41 woorden

In oktober werd een Bestemmingsplanwijziging voor de Gouden Regen op voorstel van de SGP van de agenda gehad. Reden was het ontbreken van de minste vorm van draagvlak bij omwonenden. Hoe dat hele proc...

Discussie over parkeren

SGP Woudenberg / Actueel / 20 apr. 2017 / 34 woorden

Tijdens de Raad van april ontstond er een brede discussie over parkeren in Woudenberg. Aanleiding was het Bestemmingsplan Voorstraat 30-32. In dat Bestemmingsplan zijn 10 parkeerplekken gerealiseerd. ...