U zocht op: Algemene Beschouwingen, dit leverde 11 resultaten op.


Algemene beschouwingen

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 33 woorden

...SGP-fractie grote zorgen. De wijze waarop het jaar 2016 sluitend is gemaakt onderstreept dat. Het financiƫle huis moet verder op orde. Aanvullende bezuinigingen lijken noodzakelijk om de kerntaken va...

Algemene Beschouwingen SGP

SGP Woudenberg / Actueel / 28 sep. 2018 / 33 woorden

Hogere ambities voor Woudenberg Hoeveel belasting heft de overheid? Waar wordt het belastinggeld aan besteed? Het toezicht hierop is een kerntaak van de volksvertegenwoordiging. Hier in de context van...

Discussie over kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 21 jun. 2017 / 36 woorden

De avond van dinsdag 20 mei stond in het gemeentehuis in het teken van de Jaarrekening, de verantwoording van de afgelopen jaren, en de Kadernota, een belangrijk document voor de komende jaren. Allerl...

SGP: Toekomst voor Woudenberg

SGP Woudenberg / Actueel / 13 jun. 2017 / 42 woorden

In de maand juni is het altijd weer tijd voor de kadernota en daarmee ook voor de Algemene Beschouwingen. U kunt de discussie rondom de kadernota zien als de belangrijkste politieke discussie van het ...

SGP kritisch op Actieplan vergunninghouders

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2016 / 36 woorden

...ie vergunninghouders. Namens de SGP voerde Jan van den Dool het woord. De SGP heeft bij de Algemene Beschouwingen ingezoomd op drie kernbegrippen, namelijk barmhartigheid, rechtvaardigheid en gastvrij...

SGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

SGP Woudenberg / Actueel / 28 jun. 2016 / 40 woorden

...ze worden ingeleverd bij de griffie. Hier kunt u de bijdrage van de SGP lezen voor de Algemene Beschouwingen. Tijdens de commissie stonden de Jaarrekening en de Kadernota centraal. Jaarrekening Bij de...

Overschotten Sociaal Domein

SGP Woudenberg / Actueel / 21 apr. 2016 / 40 woorden

...jl bij de helft van de gemeenten geld tekort is voor de Jeugdzorg. Van den Dool vraagt naar de Woudenbergse situatie. Helaas zijn deze cijfers nog niet beschikbaar, maar ze komen eind mei naar de Raad...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 35 woorden

 Het eerste stuk dat besproken wordt is het Masterplan Hoevelaar. Frans Hazeleger, voor het eerst aanwezig als plaatsvervangend commissielid, voert het woord. Hij wijst op de trouw van de SGP-raa...

Hoe houden we de aula?

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 38 woorden

...sociaal domein en niet aan het budget wegen. Dit omdat de meevallers ook vanuit het Sociaal Domein komen. Na de beantwoording van de wethouder is de SGP helemaal tevreden gesteld. Het geld blijkt naar...

SGP vraagt aandacht voor mantelzorgers

SGP Woudenberg / Actueel / 16 okt. 2013 / 40 woorden

...veau op een aanvaardbaar peil te houden. We zijn daarom een voorstander van de versterking van de informele zorg,” aldus de SGP-fractie bij de Algemene Beschouwingen van dinsdag 15 oktober. De f...