U zocht op: Afval, dit leverde 10 resultaten op.


Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 40 woorden

...ls iemand die zijn kliko 26 keer aan de weg zet en tien keer naar de milieustraat gaat om daar van alles te gaan brengen. In het nieuwe systeem betaalt iedereen een verschillend bedrag: net hoeveel af...

Milieustraat blijft open voor restafval

SGP Woudenberg / Actueel / 22 nov. 2016 / 39 woorden

Het college stelde tijdens de commissie voor om voortaan geen grof huishoudelijk restAfval toe te laten op de Milieustraat. De SGP had daar grote moeite mee. Tijdens de raadsvergadering kwamen twee a...

SGP pleit voor variatie in tarieven Milieustraat

SGP Woudenberg / Actueel / 11 jan. 2017 / 40 woorden

In november heeft de Raad ingestemd met een amendement van de SGP, waardoor er in 2017 een weegbrug komt op de milieustraat. Zo blijft het mogelijk om grof huishoudelijk Afval op de milieustraat te br...

SGP bedankt Wolfswinkel

SGP Woudenberg / Actueel / 31 dec. 2016 / 34 woorden

Vanmorgen heeft onze fractie de firma Wolfswinkel bedankt voor hun jarenlange dienst in Woudenberg. Met onze voltallige fractie hebben we de mensen van Wolfswinkel een taart overhandigd als blijk van...

Tarieven diftar met steun van SGP aangenomen

SGP Woudenberg / Actueel / 22 sep. 2016 / 38 woorden

  Tijdens de behandeling van de tarieven van de Afvalstoffenheffing stond een SGP-voorstel centraal. Voorstel van het college is om een vastrecht per kliko te vragen (140,-) en daarbovenop per pl...

SGP kritisch over proces diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 6 sep. 2016 / 42 woorden

...stAfval) en ook met toetreding tot ROVA. We zijn voor duurzaamheid en voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het heeft de SGP bevreemdt dat de Milieustraat nog niet is opgenomen in de p...

Discussie Diftar

SGP Woudenberg / Actueel / 9 mrt. 2016 / 44 woorden

Een belangrijk agendapunt van de commissie in maart was de Afvalverzameling. Het college stelde voor om het ophalen van Afval voortaan via de ROVA te regelen. Dit betekent concreet dat restAfval ...

Diftar aangenomen in Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 18 mrt. 2016 / 35 woorden

Tijdens de discussie over de toetreding tot de ROVA tijdens de raadsvergadering van maart, stelde Henk Jan Molenaar namens de SGP nog een serie vragen. De SGP-fractie stond redelijk kritisch tegenover...

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 38 woorden

Als ingekomen stuk staat op de agenda de voortgangsrapportage van het Sociaal Domein. Helaas blijken er nog steeds geen actuele cijfers te zijn. Jan van den Dool spreekt daarover namens de SGP zijn te...

Commissie 14 januari

SGP Woudenberg / Actueel / 14 jan. 2014 / 36 woorden

  Na de rondvraag, waarin door de SGP vragen worden gesteld over subsidie voor de gemeente op zwerfAfval, over woonhuisvesting, over energiebeperking en over bouwvergunningen. Bij dit laatste pun...