U zocht op: 1. Uit de Raad, dit leverde 53 resultaten op.


Geen lading over boord voor de storm

SGP Woudenberg / Actueel / 13 okt. 2015 / 56 woorden

de gemeente is sinds 201. verantwoordelijk voor enkele gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Helaas hebben gemeenten nog steeds niet exact in beeld wat er de komende jaren precies Uitgegeven...

Mannenontbijt

SGP Woudenberg / Actueel / 6 okt. 2015 / 58 woorden

Op DV 1. oktober komt mr. C.G. (Kees) van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer met ons mannen ontbijten. We gaan het hebben over onze ‘politieke’ verantwoordelijkheden als man...

SGP Woudenberg 75 jaar in de Raad

SGP Woudenberg / Actueel / 24 sep. 2015 / 70 woorden

...e tot de gemeenteRaad van Woudenberg. de heer Meerveld bleef in functie tot 8 augustus 1.41. Dit was de laatste vergadering van deze Raad in verband met de tweede wereldoorlog. Na de oorlog werd van 2...

Twee unaniem aangenomen moties

SGP Woudenberg / Actueel / 24 sep. 2015 / 51 woorden

Henk Jan Molenaar stelt bij de rondvraag enkele vragen over de toepassing van het budgetrecht van de Raad. Volgens de openbare beslUitenlijst van het college van vorige week heeft het college een verz...

De vakantie is voorbij

SGP Woudenberg / Actueel / 8 sep. 2015 / 75 woorden

Na mededelingen vanUit het college stelt Jan Mulder namens de SGP nog eens de situatie rondom de N224 aan de orde. Hij roept de wethouder nogmaals op om de bewoners goed bij de processen te betrekken....

Discussieraad

SGP Woudenberg / Actueel / 10 jul. 2015 / 47 woorden

Als ingekomen stuk staat op de agenda de voortgangsrapportage van het Sociaal Domein. Helaas blijken er nog steeds geen actuele cijfers te zijn. Jan van den Dool spreekt daarover namens de SGP zijn te...

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

SGP Woudenberg / Actueel / 25 jun. 2015 / 39 woorden

 Het eerste stuk dat besproken wordt is het Masterplan Hoevelaar. Frans Hazeleger, voor het eerst aanwezig als plaatsvervangend commissielid, voert het woord. Hij wijst op de trouw van de SGP-raa...

Hoe houden we de aula?

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 43 woorden

...urzame gemeente is nog lang. Veel onduidelijkheid was bij alle fracties ontstaan over de kredietaanvragen (een krediet voor het dorpshart, een voor Woudenberg Oost en een voor digitalisering bouwdossi...

Algemene beschouwingen

SGP Woudenberg / Actueel / 23 jun. 2015 / 51 woorden

Kleine plusjes, grote zorgen!-Het jaar 201. is voor de gemeente Woudenberg opnieuw een jaar met grote Uitdagingen. Vooral de nog nieuwe taken door de drie grote decentralisaties (Participatiewet, Jeug...

Commissie mei 2015

SGP Woudenberg / Actueel / 12 mei 2015 / 52 woorden

Bij de rondvraag vraagt Jan Mulder namens de SGP naar de stand van zaken rond Stationsweg West 87 en rond de provinciale werf. Ook vraagt hij naar de huidige stand van zaken rond het consumentenplein....